បែងចែកសារធាតុសកម្មតាមផ្នែក​រាងកាយ

 • ខួរក្បាល និង ស្មារតី ខួរក្បាល និង ស្មារតី
 • ភ្នែក ភ្នែក
 • ត្រចៀកច្រមុះមាត់បំពង់ក និង ផ្លូវដង្ហើម ត្រចៀកច្រមុះមាត់បំពង់ក និង ផ្លូវដង្ហើម
 • ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត និង ប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត និង ប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត
 • ប្រព័ន្ធបន្តពូជបុរសស្ត្រី ប្រព័ន្ធបន្តពូជបុរសស្ត្រី
 • បេះដូង បេះដូង
 • ថ្លើម ថ្លើម
 • ប្រមាត់ ប្រមាត់
 • ក្រពះពោះវៀន ក្រពះពោះវៀន
 • លំពែង លំពែង
 • តម្រងនោម តម្រងនោម
 • ក្រពេញប្រូស្តាត ក្រពេញប្រូស្តាត
 • ឆ្អឹង ឆ្អឹង
 • សាច់ដុំ សាច់ដុំ
 • ស្បែក ស្បែក

បែងចែកសារធាតុសកម្មតាមប្រព័ន្ធក្នុងរាងកាយ និងប្រភេទជំងឺ

 • ជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធឈាមក្នុងរាងកាយ ជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធឈាមក្នុងរាងកាយ
 • ជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម ជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
 • ជំងឺលើសអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម ជំងឺលើសអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម
 • ជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ
 • ជំងឺឆ្លង ជំងឺឆ្លង
 • អាការៈឈឺចាប់ រលាក ឬ ក្ដៅខ្លួន អាការៈឈឺចាប់ រលាក ឬ ក្ដៅខ្លួន
 • ជំងឺមហារីក ជំងឺមហារីក
 • ជំងឺទាក់ទងនឹងស្បូននិងអរម៉ូនបុរសស្ត្រី ជំងឺទាក់ទងនឹងស្បូននិងអរម៉ូនបុរសស្ត្រី
 • ជំងឺកង្វះវិតាមីនឬសារធាតុរ៉ែ ជំងឺកង្វះវិតាមីនឬសារធាតុរ៉ែ
 • អាការៈចង់ក្អួតនិងវិលមុខ អាការៈចង់ក្អួតនិងវិលមុខ
 • ផ្សេងៗទៀត
ខួរក្បាល និង ស្មារតី
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឬញៀន (Drugs for Poisoning and Addiction)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឬញៀនស្រា (Drugs to treat Alcoholism)
ឱសថព្យាបាលអាការៈញៀនជាតិនីកូទីន (Drugs to treat Nicotine dependence)
ឱសថព្យាបាលជំងឺប្រកាច់ (Antiepileptics)
ឱសថប្រភេទបាល់ប៊ីទុរេត (Barbiturate drugs)
ឱសថប្រភេទបេនហ្ស៊ីសុកសាហ្សូល (Benzisoxazoles drugs)
ឱសថប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន (Benzodiazepine drugs)
ឱសថប្រភេទអាស៊ីតខ្លាញ់ (Branched fatty acid drugs)
ឱសថប្រភេទហ៊ីដាន់ថូអ៊ីន (Hydantoin drugs)
ឱសថប្រភេទអ៊ីមីណូស្ទីលបេន (Iminostilbene drugs)
ឱសថព្យាបាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមឬហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល (Drugs for Stroke)
ឱសថប្រឆាំងប្លាកែត (Antiplatelet drugs)
ឱសថការពារខួរក្បាល (Cerebroprotective agent)
ឱសថព្យាបាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ប្រភេទជម្រុញចលនាឈាមនិងមេតាបូលីសក្នុងខួរក្បាល (Drugs for Cerebral infarctionBrain : Circulation and metabolism stimulating medicine)
ឱសថព្យាបាលជំងឺហូរឈាមក្រោយស្រទាប់ខួរក្បាល (Drugs for Subarachnoid hemorrhage)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ស្មារតី (Drugs for psychological disorders/Anxiolytics/Hypnotics)
ឱសថភ្ញោចមិនទាំងស្រុងទៅលើផ្នែក1Aនៃគ្រឿងទទួលសេរ៉ូតូនីន (5-HT1A receptor partial agonist
ឱសថប្រភេទបាល់ប៊ីទុរេត (Barbiturate drugs)
ឱសថប្រភេទបេនហ្ស៉ាសាម៉ាយ (Benzamide antipsychotics)
ឱសថរំងាប់អារម្មណ៍ប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពមធ្យម (Benzodiazepine anxiolytics:intermediate-acting)
ឱសថរំងាប់អារម្មណ៍ប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពវែង (Benzodiazepine anxiolytics:Long-acting)
ឱសថរំងាប់អារម្មណ៍ប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពវែងខ្លាំង (Benzodiazepine anxiolytics:Very long-acting)
ឱសថងងុយគេងប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពមធ្យម (Benzodiazepine hypnotics: Intermediate-acting)
ឱសថងងុយគេងប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពវែង (Benzodiazepine hypnotics:Long-acting)
ឱសថងងុយគេងប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពខ្លី (Benzodiazepine hypnotics:Short-acting)
ឱសថងងុយគេងប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពខ្លីខ្លាំង (Benzodiazepine hypnotics:Ultrashort-acting)
ឱសថប្រភេទប៊ុយទីរ៉ូហ្វេណូន (Butyrophenone antipsychotics)
ឱសថទប់ស្កាត់មិនទាំងស្រុងទៅលើគ្រឿងទទួលដូប៉ាមីន (Dopamine receptor partial agonists
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលមេឡាតូនីន (Melatonin receptor agonists)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលច្រើនប្រភេទ (Multi-acting receptor targeted antipsychotic
ឱសថងងុយគេងប្រភេទមិនមែនបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពខ្លីខ្លាំង (Nonbenzodiazepine hypnotics:Ultrashort-acting)
ឱសថភ្ញោចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសេរ៉ូតូនីននិងន័រអាដ្រេណាលីន (Noradrenergic and specific serotonergic antidepressants
ឱសថភ្ញោចស្មារតី (Psychostimulant)
ឱសថទប់ស្កាត់ការស្រូបចូលវិញនៃសារធាតុន័រអាដ្រេណាលីន (Selective norepinephrine reuptake inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់ការស្រូបចូលវិញនៃសារធាតុសេរ៉ូតូនីន (Selective serotonin reuptake inhibitors
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលដូប៉ាមីននិងគ្រឿងទទួលសេរ៉ូតូនីន (Serotonin-dopamine antagonist
ឱសថទប់ស្កាត់ការស្រូបចូលវិញនៃសារធាតុសេរ៉ូតូនីននិងន័រអាដ្រេណាលីន (Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitorss
ឱសថព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រភេទតេត្រាសាយឃ្លីក (Tetracyclic antidepressants)
ឱសថរំងាប់អារម្មណ៍ប្រភេទទីអេណូដ្យាហ្សេភីន សកម្មភាពខ្លី (Thienodiazepine anxiolytics:Short-acting)
ឱសថរក្សាលំនឹងស្មារតី (Tranquilizers)
ឱសថព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រភេទត្រាយសាយឃ្លីក (Tricyclic antidepressants)
ឱសថព្យាបាលជំងឺប៉ាឃីនសុន (Drugs for Parkinson's disease)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលអាដេណូស៊ីនA2A (Adenosine A2A receptor antagonists)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមCOMT (COMT inhibitors)
ឱសថជម្រុញការបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីន (Dopamine release enhancers)
ឱសថមានផ្ទុកឡេវ៉ូដូប៉ា (Levodopa-containing drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមMAO-B (MAO-B inhibitors)
ឱសថប្រភេទបំលែងទៅជាន័រអាដ្រេណាលីន (Noradrenaline precursors)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថស្ពឹកឬសណ្ដំ (Anesthetics)
ឱសថសណ្ដំប្រភេទបាល់ប៊ីទុរេត (Barbiturate general anesthetics)
ឱសថសណ្ដំប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន (Benzodiazepine general anesthetics)
ឱសថសណ្ដំប្រភេទហាឡូជិន (Halogen general anesthetics)
ឱសថបំបាត់ការឈឺចាប់ប្រភេទញៀន (Narcotic analgesics)
ឱសថសណ្ដំប្រភេទនីត្រឹសអុកស៊ីត (Nitrous oxide general anesthetics)
ឱសថសណ្ដំប្រភេទហ្វិនសាយឃ្លីឌីន (Phencyclidine general anesthetics)
ឱសថរំងាប់អារម្មណ៍ (Sedative)
ឱសថសណ្ដំប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Other general anesthetics)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺMultiple sclerosis
ឱសថព្យាបាលជំងឺវង្វេង (Anti-dementia drugs)
ឱសថនេះទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមកូលីនអេស្តឺរេស(Cholinesterase inhibitors)
ឱសថនេះទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលNMDA (NMDA receptor antagonists)
ឱសថផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថមានសកម្មភាពទៅលើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទអូតូណូមិច (Autonomic drugs)
ឱសថជំនួយផ្លូវភេទបុរស (Drugs for Erectile dysfunction)
ភ្នែក
ឱសថព្យាបាលជំងឺភ្នែក (Ophthalmic drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់សកម្មភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ Iimmunosuppressant)
ឱសថប្រើនៅពេលវះកាត់ភ្នែក
ឱសថស្ពឹក (Anesthetic)
ឱសថប្រភេទអង់ស៊ីមបំបាត់រលាក (Anti-inflammatory enzymes)
ឱសថប្រឆាំងមេរោគផ្សិត (Antifungal drugs)
ឱសថប្រឆាំងវីរុស (Antiviral drugs)
ឱសថកម្ចាត់មេរោគ (Disinfectants)
ឱសថព្យាបាលជំងឺខូចម៉ាឃ្យូឡឺមនុស្សចាស់ (Drugs for Age-related macular degeneration)
ឱសថព្យាបាលជំងឺភ្នែកឡើងបាយ(Drugs for Cataract)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងរេទីន (Drugs for Pigmentary degeneration of the retina)
ឱសថជំនួយមុខងារសម្រួលកំនុំភ្នែក (Drugs to improve focus adjustment)
ឱសថព្យាបាលអាការៈស្ងួតភ្នែក (Dry eye-treating drugs)
ឱសថបង្រួមកូនក្រមុំភ្នែក (Miotics)
ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មច្រើន (Multiple active ingredients)
ឱសថពង្រីកកូនក្រមុំភ្នែក (Mydriatics)
ឱសថបំបាត់ការរលាកប្រភេទមិនមែនស្តេរ៉ូអ៊ីត (Non-steroidal antiinflammatory drugs
ឱសថបំបាត់រលាកប្រភេទមិនមែនស្តេរ៉ូអ៊ីត (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
ឱសថបង្រួមសរសៃឈាម (Vasoconstrictors)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ត្រចៀកច្រមុះមាត់បំពង់ក និង ផ្លូវដង្ហើម
ឱសថបំបាត់អាការៈក្អកនិងស្លេស្ម (Antitussives/Expectorants/Mucolytics)
ឱសថទប់ស្កាត់ការកកើតកោសិកាភ្នាសសើមខុសប្រក្រតី
ឱសថបំបាត់ក្អកនិងស្លេស្ម (Antitussives/Expectorants)
ឱសថបំបាត់អាការៈក្អកតាមរយៈសកម្មភាពក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្ដាលប្រភេទញៀន (Central narcotic antitussives)
ឱសថបំបាត់អាការៈក្អកតាមរយៈសកម្មភាពក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្ដាលមិនមែនប្រភេទញៀន (Central non-narcotic antitussives)
ឱសថបង្កភាពរលោងនៃផ្លូវដង្ហើម (Lubricating drugs)
ឱសថជួសជុលភ្នាសសើមនៃផ្លូវដង្ហើម (Mucus-repairing drugs)
ឱសថបំបាត់អាការៈក្អក ប្រភេទអូភីអ័យ (Narcotic opioids)
ឱសថបំបាត់អាការៈក្អក ប្រភេទអាល់កាឡូអ៊ីតអូភៀម (Opium alkaloids)
ឱសថបំបាត់ស្លេស្មប្រភេទអំបិល (Saline expectorants)
ឱសថបញ្ចេញស្លេស្មលក្ខណៈភ្ញោច (Stimulant expectorant)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថពង្រីកទងសួតនិងឱសថព្យាបាលបញ្ហាទាក់ទងនឹងដំណកដង្ហើម(Bronchodilator/ Respiratory disorder drugs)
ឱសថប្រភេទអង់ទីករប្រឆាំងIgE (Anti-IgE antibody)
ឱសថប្រភេទអង់ទីករប្រឆាំងIL-5 (Anti-IL5 antibody)
ឱសថប្រភេទសារធាតុក្នុងឈាម (Blood components)
ឱសថភ្ញោចមុខងារដំណកដង្ហើម (Central respiratory stimulant)
ឱសថបន្សាបឥទ្ធិពលនៃឱសថប្រភេទញៀន (Narcotic antagonist)
ឱសថទប់ស្កាត់ភាពក្រិននៃសួត (Pulmonary fibrosis inhibitors)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីត (Steroids)
ឱសថប្រភេទតេអូហ្វីរីន (Xanthine derivatives)
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលអាល់ហ្វានិងបេតា(α/β agonists)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងត្រចៀកច្រមុះបំពង់ក (Drugs for Otorhinolaryngology)
ឱសថប្រឆាំងរោគប្រតិកម្ម (Antiallergic drugs)
ឱសថប្រឆាំងមេរោគ (Antibiotics)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីត (Corticosteroids)
ឱសថបង្រួមសរសៃឈាម (Vasoconstrictors)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលបញ្ហាមាត់ធ្មេញ (Drugs for dental and oral use)
ឱសថបំបាត់ការរលាក (Anti-inflammatory drugs)
ឱសថព្យាបាលជំងឺកង់ឌីដាស់ក្នុងមាត់ (Drugs for Oral candidiasis)
ឱសថព្យាបាលជំងឺរលាកជាលិកាជុំវិញធ្មេញ (Drugs for Periodontal disease)
ឱសថព្យាបាលអាការៈស្ងួតក្នុងមាត់ (Drugs for Xerostomia)
ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត និង ប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតម្រងនោមនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជ (Drugs for kidney diseases and urinogenital diseases)
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលកាល់ស្យូម (Calcium receptor agonists)
ឱសថព្យាបាលជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (Thyroid disease-treating drugs)
ឱសថប្រឆាំងអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (Antithyroid drugs)
ឱសថប្រភេទអ៊ីយ៉ូត (Iodine)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (Thyroid hormone drugs)
ប្រព័ន្ធបន្តពូជបុរសស្ត្រី
ឱសថប្រភេទអរម៉ូន ឱសថទាក់ទងនឹងស្បូន និងឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងមេតាបូលីស (Hormone-related drugs/Drugs for uterine/Metabolic disorders-treating drugs)
ឱសថស្តេរ៉ូអ៊ីតអាណាបូលីក (Anabolic steroids)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងមេតាបូលីសពីកំណើត (Congenital metabolic diseases-treating drugs)
ឱសថអរម៉ូនស្ត្រីអេស្ត្រូជេន (Estrogen)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនGnRH (GnRH agonist)
ឱសថភ្ញោចក្រពេញភេទ (Gonadotropin)
ឱសថអរម៉ូនបុរស (Male sex hormones)
ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មច្រើន (Multiple active ingredients)
ឱសថជម្រុញការបញ្ចេញមេជីវិតញី (Ovulation inducer)
ឱសថកន្ត្រាក់ស្បូន (Oxytocics)
ឱសថអរម៉ូនស្ត្រីប្រូជេស្តេរ៉ូន (Progesterone)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងស្បូន (Uterine disease-treating drugs)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនផ្សេងៗទៀត (Other hormone drugs)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតម្រងនោមនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជ (Drugs for kidney diseases and urinogenital diseases)
ឱសថជំនួយផ្លូវភេទបុរស (Drugs for Erectile dysfunction)
បេះដូង
ឱសថព្យាបាលជំងឺត្បៀតសរសៃឈាមក្នុងបេះដូង (Drugs for Angina pectoris)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលបេតា (Beta receptor blockers)
ឱសថពង្រីកសរសៃឈាមប្រភេទអាស៊ីតនីទ្រិច (Nitric acid drugs)
ឱសថពង្រីកសរសៃឈាមបេះដូងផ្សេងៗទៀត (Other coronary vasodilators)
ឱសថព្យាបាលជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងឱសថបង្កើនសម្ពាធឈាម (Drugs for heart failure and vasopressors)
ឱសថប្រភេទប៉ិបទីតបញ្ចុះទឹកនោមសំយោគនៅក្នុងថតខាងលើនៃបេះដូង (Atrial Natriuretic Peptide
ឱសថប្រភេទឌីជីតាលីស(Digitalis)
ឱសថប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមPDE III (PDE III inhibitors)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងចង្វាក់បេះដូង (Antiarrhythmic drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងកាល់ស្យូម (ឱសថក្រុមទីIV) (Calcium channel blockers/Class IV)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងអ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូម (ឱសថក្រុមទីIII) (K Channel blockers/Class III)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម (ឱសថក្រុមទីIa) (Na Channel blockers/Class Ia)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម (ឱសថក្រុមទីIb) (Na Channel blockers/Class Ib)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម (ឱសថក្រុមទីIC) (Na Channel blockers/Class IC)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងបេតា (ឱសថក្រុមទីII) (β blockers/Class II)
ថ្លើម
ឱសថព្យាបាលជំងឺថ្លើម (Drugs for Liver diseases)
ឱសថភ្ញោចប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងថ្លើម
ឱសថប្រឆាំងវីរុសរលាកថ្លើមB (Anti-hepatitis B virus drugs)
ឱសថកែលម្អមេតាបូលីសនៃប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងថ្លើម (Drugs for improving liver protein metabolism)
ឱសថព្យាបាលជំងឺខ្សោយថ្លើម (Drugs for liver failure)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញាខួរក្បាលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាថ្លើម (Hepatic encephalopathy)
ឱសថអ៊ីនតាហ្វេរ៉ុន (Interferons)
ឱសថទទួលបានពីសរីរាង្គថ្លើម (Liver hydrolysate)
ឱសថបន្សាបការពុលលោហៈធាតុ (Metal antidotes)
ប្រមាត់
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងផ្លូវទឹកប្រមាត់ (Drugs for biliary diseases)
ឱសថជម្រុញការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ពីថង់ប្រមាត់ (Cholekinetics)
ឱសថជម្រុញការផលិតនិងបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ (Choleretic)
ក្រពះពោះវៀន
ឱសថសម្រួលមុខងារក្រពះពោះវៀន (Prokinetic agent)
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលអាសេទីលកូលីន (Acetylcholine receptor agonists)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមអាសេទីលកូលីនអេស្តេរ៉ាស (Acetylcholinesterase inhibitors)
ឱសថព្យាបាលជំងឺធាត់ (Anti‐obesity drugs)
ឱសថស្រដៀងកូលីន (Choline-like drugs)
ឱសថប្រភេទអង់ស៊ីមរំលាយអាហារ (Digestive enzymes)
ឱសថប្រឆាំងគ្រឿងទទួលដូប៉ាមីន (Dopamine receptor antagonists)
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលអូភីអ័យនៅប្រដាប់រំលាយអាហារ (Opiate agonists)
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលសេរ៉ូតូនីន (Serotonin receptor agonists)
ឱសថជំនួយក្រពះ (Stomachic)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺពោះវៀន (Drugs for intestinal diseases)
ឱសថបំបាត់អាការៈរាករូស ប្រភេទភ្ជាប់ទៅនឹងសារធាតុបង្ករោគដើម្បីបញ្ចេញចោល (Adsorbent)
ឱសថបំបាត់អាការៈរាករូស ប្រភេទកម្ចាត់មេរោគ (Antibacterial drugs)
ឱសថភ្ជាប់ទៅនឹងភ្នាសនៃពោះវៀន (Astringents)
ឱសថកម្ចាត់ឧស្ម័នពីក្នុងក្រពះពោះវៀន (Digestive tract gas-removing drugs)
ឱសថព្យាបាលជំងឺពោះវៀនលក្ខណៈរលាក (Drugs for Inflammatory bowel diseases)
ឱសថបំបាត់អាការៈរាករូស ប្រភេទទប់ស្កាត់ចលនាពោះវៀន (Intestinal motility-slowing drugs)
ឱសថជំងឹពោះវៀនងាយប្រតិកម្ម(Irritable bowel syndrom
ឱសថប្រភេទបំបែកឡាក់តូស (Lactase)
ឱសថបំបាត់អាការៈរាករូស ប្រភេទអូភីអ័យ (Narcotic opioids)
ឱសថបំបាត់អាការៈរាករូស ប្រភេទអាល់កាឡូអ៊ីតអូភៀម (Opium alkaloids)
ឱសថបំបាត់អាការៈរាករូស ប្រភេទផ្សេងទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺដំបៅដោយសារអាស៊ីតឬទឹកក្រពះ (Anti-peptic ulcer drugs)
ឱសថប្រឆាំងអរម៉ូនហ្កាស្ទ្រីន (Anti-gastrin drugs)
ឱសថប្រភេទបេឡាដូណា អាល់កាឡ័យ (Belladonna alkaloids)
ឱសថពិនិត្យការឆ្លងបាក់តេរី ហេលីកូបាក់តា ភីឡូរី (Helicobacter pylori) ក្នុងក្រពះ
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលហ៊ីស្តាមីនH2 (Histamine H2 receptor antagonists)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលមូស្កាលីន (Muscarinic receptor antagonists)
ឱសថប្រភេទប្រូស្តាក្លង់ឌីន(Prostaglandin analogs)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងប្រូតុង (Proton pump inhibitors)
ឱសថប្រឆាំងកូលីនលក្ខណៈសំយោគ ប្រភេទអំបិលអាម៉ូញ៉ូមកម្រិតបួន (Quaternary ammonium salt synthetic anticholinergic drugs)
ឱសថប្រឆាំងកូលីនលក្ខណៈសំយោគ ប្រភេទអាមីនកម្រិតបី (Tertiary amine synthetic anticholinergic drugs)
ឱសថព្យាបាលជំងឺឫសដូងបាត (Drugs for Hemorrhoids)
ឱសថកែលម្អចរន្តឈាម (Circulation-improving drugs)
ឱសថព្យាបាលឫសដូងបាតខាងក្នុង (Drugs for Internal hemorrhoids)
ឱសថជម្រុញការកកើតកោសិកាថ្មី (Granulation-promoting drugs)
ឱសថប្រភេទភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃនៃមុខរបួស (Local astringents)
ឱសថព្យាបាលអាការៈទល់លាមក (Laxatives/Purgatives)
ឱសថប្រភេទពង្រីកមាឌ (Bulk-forming laxative)
ឱសថសម្អាតពោះវៀនតាមទ្វារធំ (Enema)
ឱសថប្រភេទភ្ញោចពោះវៀនធំ (Large intestine-stimulating laxatives)
ឱសថប្រភេទភ្ញោចពោះវៀនតូច (Small intestine-stimulating laxatives)
ឱសថប្រភេទស្ករ (Sugar-like laxatives)
លំពែង
ឱសថព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Antidiabetic drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមធ្វើរេដុកម្មអាល់ដុស (Aldose reductase inhibitors)
ឱសថបាយក្វាណាយ (Biguanides)
ឱសថព្យាបាលបញ្ហាតម្រងនោមដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetic nephropathy drugs)
ឱសថជម្រុញការបញ្ចេញអាំងស៊ុយលីនឆាប់រហ័ស (Glinides)
ឱសថប្រភេទGLP-1 (GLP-1 analogs)
ឱសថផ្សំអាំងស៊ុយលីនច្រើនប្រភេទ (Multiple Insulins)
ឱសថសូម៉ាតូមេឌីន C (Somatomedin C)
ឱសថស៊ុលហ្វូនីលយូរៀ (Sulfonylureas)
ឱសថប្រភេទសាយអឺហ្សូលីឌីន (Thiazolidine derivatives)
ឱសថទប់ស្កាត់អាល់ហ្វាគ្លុយកូស៊ីដាស (α-glucosidase inhibitors)
ឱសថព្យាបាលជំងឺលំពែង (Drugs for Pancreatic diseases)
ឱសថប្រភេទអង់ស៊ីមលំពែង (Pancreatic enzyme)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមបំបែកប្រូតេអ៊ីន (Protease inhibitors)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបដោយសារអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនក្នុងឈាមកើនឡើង (Drugs for Hyperinsulinemic hypoglycemia)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបដោយសារអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនក្នុងឈាមកើនឡើង (Drugs for Hyperinsulinemic hypoglycemia)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូន ឱសថទាក់ទងនឹងស្បូន និងឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងមេតាបូលីស (Hormone-related drugs/Drugs for uterine/Metabolic disorders-treating drugs)
ឱសថអរម៉ូនគ្លុយកាហ្កុង (Glucagon)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃការរួមតូចនៃជាលិកាខ្លាញ់ (Drogs for Lipoatrophy)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃការរួមតូចនៃជាលិកាខ្លាញ់ (Drogs for Lipoatrophy)
តម្រងនោម
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម (Diuretics)
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម ប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមកាបូនិចអិនហាយដ្រេស (Carbonic anhydrase inhibitors)
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម ប្រភេទលូព (Loop diuretics)
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម ប្រភេទបង្កើនកំហាប់អូស្មូស (Osmotic diuretics)
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម ប្រភេទរក្សាកម្រិតប៉ូតាស្យូម (Potassium-sparing diuretic)
ឱសថប្រភេទទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលវ៉ាសូប្រេស៊ីនV2 (Vasopressin V2 receptor antagonists)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតម្រងនោមនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជ (Drugs for kidney diseases and urinogenital diseases)
ឱសថព្យាបាលជំងឺពោះវៀនលក្ខណៈរលាក (Drugs for Inflammatory bowel diseases)
ឱសថជម្រុញការបញ្ចេញក្រួសក្នុងតម្រងនោមនិងបំពង់នោម
ឱសថកែលម្អទឹកនោមដែលមានជាតិអាស៊ីត (Acidic urine improving drugs)
ឱសថពិនិត្យមុខងារតម្រងនោម (Drug for renal function test)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃការកើនឡើងកម្រិតប៉ូតាស្យូមក្នុងឈាម(Drugs for Hyperkalemia)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃការកើនឡើងកម្រិតផូស្វ័រក្នុងឈាម(Drugs for Hyperphosphatemia)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃការកើនឡើងកម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងឈាម(Drugs for Metabolic acidosis)
ឱសថព្យាបាលជំងឺនោមញឹកនិងប្លោកនោមងាយភ្ញោច (Drugs for Pollakisuria and Overactive bladder)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញារមាស់ (Drugs for Pruritus)
ឱសថភ្ជាប់និងបញ្ចេញសារធាតុពុល (Drugs for Uremia)
ក្រពេញប្រូស្តាត
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតម្រងនោមនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជ (Drugs for kidney diseases and urinogenital diseases)
ឱសថព្យាបាលជំងឺនោមញឹកនិងប្លោកនោមងាយភ្ញោច (Drugs for Pollakisuria and Overactive bladder)
ឆ្អឹង
ឱសថទាក់ទងនឹងឆ្អឹងនិងកាល់ស្យូម (Bone and calcium metabolism drugs)
ឱសថវីតាមីនD3សកម្ម (Active vitamin D3)
ឱសថប្រភេទអង់ទីករប្រឆាំងRANKL (Anti-RANKL monoclonal antibody)
ឱសថប្រភេទភ្ញោចគ្រឿងទទួលកាល់ស្យូម (Calcimimetic)
ឱសថកាល់ស៊ីតូនីន (Calcitonin drugs)
ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មច្រើន (Multiple active ingredients)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត (Parathyroid hormones)
ឱសថប្រភេទអំបិលនៃអាស៊ីតផូស្វ័រិច (Phosphate)
ឱសថប្រភេទSERM (Selective estrogen receptor modulator)
ឱសថវីតាមីនK2 (Vitamin K2)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
សាច់ដុំ
ឱសថផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមអាសេទីលកូលីនអេស្តេរ៉ាស (Acetylcholinesterase inhibitors)
ឱសថមានសកម្មភាពទៅលើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទអូតូណូមិច (Autonomic drugs)
ឱសថបន្សាបឥទ្ធិពលនៃឱសថបន្ធូរសាច់ដុំ (Drugs for Muscle relaxation recovery)
ឱសថបន្សាបឥទ្ធិពលនៃឱសថបន្ធូរសាច់ដុំ (Drugs for Muscle relaxation recovery)
ស្បែក
ឱសថព្យាបាលជំងឺស្បែក (Dermatological drugs)
ឱសថបំបាត់អាការៈរមាស់ (Antipruritic drugs)
ឱសថកែលម្អចរន្តឈាម (Blood circulation-improving drugs)
ឱសថព្យាបាលជំងឺជ្រុះសក់ (Drugs for Alopecia)
ឱសថព្យាបាលជំងឺរលាកស្បែកអាតូភី (Drugs for Atopic dermatitis)
ឱសថព្យាបាលអាការៈស្បែកស្ងួត (Drugs for dry skin)
ឱសថព្យាបាលជំងឺហង់សិន (Drugs for Hansen's disease or Leprosy)
ឱសថព្យាបាលអាការៈឡើងក្រាស់នៃស្បែក (Drugs for Keratodermia)
ឱសថព្យាបាលជំងឺPsoriasis (Drugs for Psoriasis)
ឱសថព្យាបាលជំងឺភ្លឺលើស្បែក (Drugs for Vitiligo vulgaris)
ឱសថជម្រុញចរន្តឈាមនិងរក្សាសំណើម (Drugs to improve blood circulation and moisturize)
ឱសថបន្ទន់ស្បែកដែលឡើងក្រាស់ (Emollients)
ឱសថរក្សាសំណើម (Moisturizers)
ឱសថបំបាត់ការរលាកប្រភេទមិនមែនស្តេរ៉ូអ៊ីត (Non-steroidal antiinflammatory drugs
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធឈាមក្នុងរាងកាយ
ឱសថបញ្ចុះសម្ពាធឈាម (Antihypertensive drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលអាល់ហ្វា1 (Alpha 1 receptor blockers)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលអាល់ហ្វា (Alpha receptor blockers)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលអាល់ហ្វានិងបេតា (Alpha-Beta receptor blockers)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលអេនជីអូថិនស៊ីន II (Angiotensin II receptor blocker or ARB)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងកាល់ស្យូម ប្រភេទបេនហ្ស៉ូស៊ីអាហ្សេភីន (Benzothiazepine calcium channel blockers)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលបេតា (Beta receptor blockers)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលបេតា1 (Beta1 receptor blockers)
ឱសថទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធស៊ីមប៉ាសេទិចពីខួរក្បាល (Central sympatholytic agents)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងកាល់ស្យូម ប្រភេទឌីហ៊ីដ្រូពីរីឌីន (Dihydropyridine calcium channel blockers)
ឱសថទប់ស្កាត់សកម្មភាពនៃសារធាតុរេនីនដោយផ្ទាល់ (Direct renin inhibitors
ឱសថពង្រីកសរសៃឈាមប្រភេទអាស៊ីតនីទ្រិច (Nitric acid drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធស៊ីមប៉ាសេទិចតាមអវៈយវៈ (Peripheral sympatholytic agents)
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម ប្រភេទរក្សាកម្រិតប៉ូតាស្យូម (Potassium-sparing diuretic)
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម ប្រភេទសាយអឺហ្ស៉ាយ (Thiazide diuretics)
ឱសថបញ្ចុះទឹកនោម ប្រភេទស្រដៀងសាយអឺហ្ស៉ាយ (Thiazide-like diuretics)
ឱសថពង្រីកសរសៃឈាម (Vasodilators)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឬញៀន (Drugs for Poisoning and Addiction)
ឱសថទប់ស្កាត់ការស្រូបសារធាតុពុលតាមក្រពះពោះវៀន (Absorption inhibitors)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃការកើនឡើងជាតិដែកហួសកម្រិត (Drugs to treat Iron overload)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឱសថប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល (Drugs to treat poisoning of Acetaminophen or Paracetamol)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមអាសេទីកូលីនអេស្តឺរេស (Drugs to treat poisoning of Acetylcholinesterase inhibitors)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលសារធាតុអាល់កុល (Drugs to treat poisoning of alcohol)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឱសថប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន (Drugs to treat poisoning of Benzodiazepine drugs)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឱសថដែលមានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធរបត់ឈាម (Drugs to treat poisoning of cardiovascular drugs)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលសារធាតុស្យាន (Drugs to treat poisoning of Cyan)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឱសថIsoniazid (Drugs to treat poisoning of Isoniazid)
ឱសថបន្សាបការពុលឱសថស្ពឹក (Drugs to treat poisoning of Local anesthetic drug)
ឱសថបន្សាបអាការៈពុលលោហៈធាតុ (Drugs to treat poisoning of Metal)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឱសថប្រភេទអូភីអ័យ (Drugs to treat poisoning of Opioids)
ឱសថព្យាបាលអាការៈពុលឱសថព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រភេទត្រាយសាយឃ្លីក (Drugs to treat poisoning of Tricyclic antidepressants)
ឱសថជម្រុញការផលិតគ្រាប់ឈាម (Hematopoietics)
ឱសថប្រភេទអេរីត្រូប៉ូអេទីន (Erythropoietin)
ឱសថG-CSF (Granulocyte-colony stimulating factor)
ឱសថប្រភេទអ៊ីម្ញូណូក្លូប៊ូលីន (Immunoglobulin)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃកោសិកាគ្រាប់ឈាមសធ្លាក់ចុះ (Leukopenia-treating drugs)
ឱសថM-CSF (Macrophage-colony stimulating factor)
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលត្រុំបូប៉ូអេទីន (Thrombopoietin receptor agonists)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថបញ្ឈប់ការហូរឈាម (Hemostatic drugs)
ឱសថប្រឆាំងផ្លាស់មីន (Antiplasmin drugs)
ឱសថជម្រុញកំណកឈាម (Blood coagulation accelerant)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថពង្រីកសរសៃឈាម (Vasodilators)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលអិនដូសេលីន(Endothelin receptor antagonists)
ឱសថប្រភេទអាស៊ីតនីកូទីនិច (Nicotinic acid analogs)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមPDE5 (Phosphodiesterase type 5 inhibitors)
ឱសថប្រភេទប្រូស្តាក្លង់ឌីន(Prostaglandin analogs)
ឱសថភ្ញោចគ្រឿងទទួលបេតា (β receptor agonists)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថទប់ស្កាត់កំណកឈាម (Anticoagulant drugs)
ឱសថកែលម្អចរន្តឈាមលក្ខណៈប្រឆាំងការកកឈាម
ឱសថប្រឆាំងត្រុំប៊ីន (Antithrombin drug)
ឱសថប្រភេទគូម៉ារីន (Coumarin)
ឱសថប្រឆាំងហេប៉ារីន (Heparin antagonist)
ឱសថប្រភេទហេប៉ារីន (Heparin)
ឱសថប្រភេទស្រដៀងហេប៉ារីន (Heparinoid)
ឱសថប្រភេទទប់ស្កាត់កត្តាXa (Synthetic Xa inhibitors)
ឱសថរំលាយកំណកឈាម (Thrombolytic agents)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងឱសថបង្កើនសម្ពាធឈាម (Drugs for heart failure and vasopressors)
ឱសថប្រភេទកាតេកូឡាមីន (Catecholamines)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតម្រងនោមនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជ (Drugs for kidney diseases and urinogenital diseases)
ឱសថព្យាបាលជំងឺខ្វះឈាមដោយសារបញ្ហាតម្រងនោម (Drugs for Renal anemia)
ឱសថទាក់ទងនឹងឈាម (Blood products)
ឱសថអាល់ប៊ុយមីន (Albumin)
ឱសថបង្កកំណកឈាម (Blood coagulation factors)
ឱសថប្រភេទអ៊ីម្ញូណូក្លូប៊ូលីន (Immunoglobulin)
ជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
ឱសថព្យាបាលជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម (Antilipotropic drug)
ឱសថប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន (Anion exchange resin)
ឱសថប្រភេទហ្វីប្រាត (Fibrates)
ឱសថប្រភេទទប់ស្កាត់MTP (MTP inhibitor)
ឱសថប្រភេទអាស៊ីតនីកូទីនិច (Nicotinic acid-based drugs)
ឱសថប្រភេទទប់ស្កាត់PCSK9 (PCSK9 inhibitor)
ឱសថប្រភេទស្តាទីន (Statin or HMG-CoA reductase inhibitors)
ជំងឺលើសអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម
ឱសថព្យាបាលជំងឺលើសអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម (Antihyperuricemia drugs)
ឱសថប្រភេទអង់ស៊ីមបំបែកអាស៊ីតអ៊ុយរិច
ឱសថបំបាត់អាការៈឈឺសន្លាក់ដោយសារការកើនឡើងនៃអាស៊ីតអ៊ុយរិច (Gout attack-treating drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់ការផលិតអាស៊ីតអ៊ុយរិច (Uric acid production inhibitor)
ឱសថជម្រុញការបញ្ចេញអាស៊ីតអ៊ុយរិច (Uricosuric drugs)
ជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ
ឱសថព្យាបាលជំងឺរូម៉ាទីស (Antirheumatic drugs)
សមាសធាតុមាស (Gold compounds)
ឱសថទប់ស្កាត់IL-1 (IL-1 inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់IL-6 (IL-6 inhibitors)
ឱសថសម្រួលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (Immunomodulator)
ឱសថទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (Immunosuppressants)
សមាសធាតុSH (SH compounds)
ឱសថទប់ស្កាត់TNFα (TNFα inhibitors)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលអាការៈប្រតិកម្មឬអាលែកហ្ស៊ី (Antiallergic drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលឡឺកូទ្រីអេន (Leukotriene antagonists)
ឱសថទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញសារធាតុបង្កអាលែកហ្ស៊ី (Mediator release inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់សកម្មភាពនៃស៊ីតូឃីននៃកោសិកាTh2 (Th2 cytokine inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់ការសំយោគត្រុំបុកសានA2 (Thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលត្រុំបុកសានA2 (Thromboxane A2 (TXA2) receptor inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (Immunosuppressants)
ឱសថប្រភេទបង្កើតអាល់គីល (Alkylating agents)
ឱសថប្រភេទប្រឆាំងពួរីន (Antimetabolites-Purine analogues)
ឱសថទប់ស្កាត់កាល់ស៊ីនឺរីន (Calcineurin inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់សញ្ញាជម្រុញការកើនឡើងនៃកោសិកា (Cell proliferation signal inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់សាយតូឃីន (Cytokine inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃកោសិកាប្រព័ន្ធទឹករងៃ (Lymphocyte proliferation inhibitor)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ជំងឺឆ្លង
ឱសថប្រឆាំងវីរុស (Antiviral Drugs)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសសាយតូមេហ្កាឡូ (Anti-cytomegalovirus drugs)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសរើម (Anti-herpesvirus drugs)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសផ្ដាសាយធំ ប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមនឺរ៉ាមីនីដាស (Anti-influenza drugs-Neuraminidase inhibitors)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសផ្ដាសាយធំ ប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមRNAប៉ូលីម៉េរ៉ាស (Anti-influenza drugs-RNA polymerase inhibitor)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសRS (Anti-respiratory syncytial virus drugs)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសហ៊ីវ ប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមអង់ទីហ្ក្រាស (HIV integrase inhibitors)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសហ៊ីវ ប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមរីវើសត្រង់ស្គ្រីបតាស (Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសហ៊ីវ ប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមរីវើសត្រង់ស្គ្រីបតាស (Nucleoside reverse transcriptase inhibitors)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសហ៊ីវ ប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមប្រូតេអាស (Protease Inhibitors)
ឱសថបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺរលាកខួរក្បាលSSPE (Subacute sclerosing panencephalitis)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថកម្ចាត់មេរោគ (Disinfectant or Antiseptic)
កម្រិតកណ្ដាល ប្រភេទអាល់កុល (Alcohol based disinfectants)
កម្រិតទាប ប្រភេទប៊ីហ្កាណាយ (Biguanide disinfectants)
កម្រិតកណ្ដាល ប្រភេទអ៊ីយ៉ូត (Iodine based disinfectants)
កម្រិតទាប ប្រភេទអាម៉ូញ៉ូម (Quaternaty ammonium compound disinfectants)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថប្រឆាំងប៉ារ៉ាស៊ីត (Antiparasitic drugs)
ឱសថប្រឆាំងពួកព្រូនអំបោះ (Antifilarial)
ឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ (Antimalarial drugs)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថប្រឆាំងបាក់តេរី (Antibiotics)
ឱសថប្រភេទកាល់បាផេណេម (Carbapenem antibiotics)
ឱសថប្រភេទក្លរ៉ាមហ្វេនីកូល (Chloramphenicol antibiotics)
ឱសថប្រភេទហ្វូសហ្វូម៉ាយស៊ីន (Fosfomycin antibiotics)
ឱសថប្រភេទម៉ូណូបាក់ថាំ (Glycopeptide antibiotics)
ឱសថប្រភេទគ្លីកូប៉ិបទីត (Glycopeptide antibiotics)
ឱសថប្រភេទលីនកូម៉ៃស៊ីន (Lincomycin antibiotics)
ឱសថប្រភេទលីប៉ូប៉ិបទីត (Lipopeptide antibiotics)
ឱសថប្រភេទម៉ាក្រូឡាយ (Macrolide antibiotics)
ឱសថប្រភេទញូគីណូឡូន ឬ ហ្វូលុយអូរ៉ូគីណូឡូន (New quinolone or Fluoroquinolone antibiotics)
ឱសថប្រភេទអុកសាហ្ស៉ូលីឌីណូន (Oxazolidinone antibiotics)
ឱសថប្រភេទផេណេម (Penem antibiotics)
ឱសថប្រភេទប៉ូលីប៉ិបទីត (Polypeptide antibiotics)
ឱសថប្រភេទគីណូឡូន (Quinolone antibiotics)
ឱសថស៊ុលហ្វា (Sulfa drugs ឬ Sulfonamides)
ឱសថសម្លាប់មេរោគនៅផ្លូវនោម (Urinary tract disinfectant)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថប្រឆាំងមេរោគផ្សិត (Antifungal Drugs)
ឱសថប្រភេទអាលីឡាមីន (Allylamine antifungals)
ឱសថប្រភេទកង់ឌីន (Candin antifungals)
ឱសថប្រភេទហ្វុលុយអូឡូភីរីមីឌីន (Fluoropyrimidine antimycotics)
ឱសថប្រភេទប៉ូលីអេន (Polyene antimycotics)
ឱសថប្រភេទថ្យូកាល់បាម៉ាត (Thiocarbamate antifungals)
ឱសថប្រភេទទ្រីអាហ្សូល (Triazole antifungals)
ឱសថកម្ចាត់មេរោគ​ (Disinfectant or Antiseptic)
ឱសថប្រភេទពែរអុកសាយ​ (Peroxide)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺថ្លើម (Drugs for Liver diseases)
ឱសថប្រឆាំងវីរុសរលាកថ្លើមB (Anti-hepatitis B virus drugs)
អាការៈឈឺចាប់ រលាក ឬ ក្ដៅខ្លួន
ឱសថបញ្ចុះកម្ដៅ/បំបាត់ការឈឺចាប់/បំបាត់ការរលាក (Antipyretic/analgesic/ant-inflammatory drugs)
ឱសថអាល់កាឡូអ៊ីតអូភៀម ប្រភេទញៀន (Opium alkaloids)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីត (Corticosteroid)
ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មច្រើន (Multiple active ingredients)
ឱសថប្រភេទកូទីកូអ៊ីតមីនេរ៉ាល់សំយោគ (Synthetic mineralocorticoid)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីតសម្រាប់ប្រើក្រៅរាងកាយ (កម្រិតមធ្យម) (Topical steroids - medium)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីតសម្រាប់ប្រើក្រៅរាងកាយ (កម្រិតខ្លាំង) (Topical steroids - strong)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីតសម្រាប់ប្រើក្រៅរាងកាយ (កម្រិតខ្លាំងបំផុត) (Topical steroids - strongest)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីតសម្រាប់ប្រើក្រៅរាងកាយ (កម្រិតខ្លាំងក្លា) (Topical steroids - very strong)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនិងប្រកាំង (Drugs for chronic headache and migraine)
ឱសថប្រឆាំងសេរ៉ូតូនីន (Anti-serotonin drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងចម្លងកាល់ស្យូម (Calcium channel blockers)
ឱសថប្រភេទអឹហ្កូតាមីន (Ergotamine drugs)
ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មច្រើន (Multiple active ingredients)
ឱសថប្រភេទទ្រីពតាន (Triptans)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ជំងឺមហារីក
ឱសថប្រឆាំងជំងឺមហារីក (Antineoplastics)
ឱសថទប់ស្កាត់ALK (ALK inhibitor)
ឱសថប្រឆាំងបាក់តេរី ប្រភេទអាំងត្រាសាយគ្លីន (Anthracycline antibiotics)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងCCR4 (Anti-CCR4 antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងCD20 (Anti-CD20 antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងCD30 (Anti-CD30 antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងCD33 (Anti-CD33 antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងCD52 (Anti-CD52 antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងEGFR (Anti-EGFR antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងHER2 (Anti-HER2 antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងSLAMF7 (Anti-SLAMF7 antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងVEGF (Anti-VEGF antibody)
ឱសថអង់ទីករប្រឆាំងគ្រឿងទទួលVEGF (Anti-VEGFR antibody)
ឱសថប្រឆាំងអរម៉ូនអង់ដ្រូជេន (Antiandrogen drugs)
ឱសថប្រឆាំងអរម៉ូនអេស្ត្រូជេន (Antiestrogen drugs)
ឱសថប្រភេទប្រឆាំងអាស៊ីតហ្វូលិក (Antimetabolites : Folic acid antagonist)
ឱសថប្រភេទប្រឆាំងពួរីន (Antimetabolites : Purine antagonists)
ឱសថប្រភេទប្រឆាំងពីរីមីឌីន (Antimetabolites : Pyrimidine antagonists)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមអារ៉ូម៉ាតាស (Aromatase inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់BCR/ABL (BCR/ABL inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់BRAF (BRAF inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់BTK (BTK inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់EGFR (EGFR inhibitors)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនអឺស្ត្រាឌីអូល (Estradiol)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនGnRH (GnRH agonist)
ឱសថប្រឆាំងអរម៉ូនGnRH (GnRH antagonist)
ឱសថទប់ស្កាត់HER2និងEGFR (HER2-EGFR inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមHDAC (Histone deacetylase inhibitor)
ឱសថប្រភេទទប់ស្កាត់នៅចំណុចត្រួតពិនិត្យក្នុងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (Immune checkpoint inhibitor)
ឱសថអ៊ីនតាហ្វេរ៉ុន (Interferons) ប្រភេទស៊ីតូឃីន (Cytokines)
ឱសថទប់ស្កាត់JAK (JAK inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់MEK (MEK inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់ការបែកចេញនៃបណ្ដុំមីក្រូទូប៊ុល (Microtubule depolymerization inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់ការតភ្ជាប់នៃមីក្រូទូប៊ុល (Microtubule inhibitor)
ឱសថទប់ស្កាត់mTOR (mTOR inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមគីណាស់ច្រើន (Multi-kinase inhibitor)
ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មច្រើន (Multiple active ingredients)
ឱសថប្រភេទជម្រុញសកម្មភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (Nonspecific immunomodulator)
ឱសថមានផ្ទុកសារធាតុប្លាទីន (Platinum-based antineoplastic drugs)
ឱសថអរម៉ូនប្រូជេស្តេរ៉ូន (Progesterone)
ឱសថទប់ស្កាត់ប្រូតេអាសូម (Proteasome inhibitor)
ឱសថប្រភេទរេទីន័ញ (Retinoids)
ឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីត (Steroids)
ឱសថទាក់ទងនឹងសារធាតុThalidomide (Thalidomide related drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមតូប៉ូអ៊ីសូមេរ៉ាស I (Topoisomerase I inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមតូប៉ូអ៊ីសូមេរ៉ាស II (Topoisomerase II inhibitors)
ឱសថទប់ស្កាត់VEGFR (VEGFR inhibitors)
ឱសថប្រឆាំងបាក់តេរី ប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Other kinds of antibiotics)
ឱសថប្រឆាំងប្រតិកម្មផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Antidiabetic drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់DPP-4 (DPP-4 inhibitors)
ជំងឺទាក់ទងនឹងស្បូននិងអរម៉ូនបុរសស្ត្រី
ឱសថប្រភេទអរម៉ូន ឱសថទាក់ទងនឹងស្បូន និងឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងមេតាបូលីស (Hormone-related drugs/Drugs for uterine/Metabolic disorders-treating drugs)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនACTH (Adrenocorticotropic hormone)
ឱសថជម្រុញមុខងារនៃបំពង់កស្បូន (Cervical canal dilation)
ឱសថព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងមេតាបូលីសពីកំណើត (Congenital metabolic diseases-treating drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់ការសំយោគអរម៉ូនកូទីកូស្តេរ៉ូអ៊ីត (Corticosteroid synthesis inhibitor)
ឱសថអរម៉ូនស្ត្រីអេស្ត្រូជេន (Estrogen)
ឱសថបន្សំនៃអរម៉ូនបុរសនិងអរម៉ូនស្ត្រី (Female and male hormone combination drug)
ឱសថប្រភេទអរម៉ូនGnRH (GnRH agonist)
ឱសថភ្ញោចក្រពេញភេទ (Gonadotropin)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលអរម៉ូនលូតលាស់ (Growth hormone receptor antagonist)
ឱសថអរម៉ូនបុរស (Male sex hormones)
ឱសថជម្រុញការបញ្ចេញមេជីវិតញី (Ovulation inducer)
ឱសថកន្ត្រាក់ស្បូន (Oxytocics)
ឱសថអរម៉ូនស្ត្រីប្រូជេស្តេរ៉ូន (Progesterone)
ឱសថភ្ញោចក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (Thyroid-stimulating hormone
ឱសថទប់ស្កាត់ការកន្ត្រាក់ស្បូន (Tocolytic agent)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលV2 (Vasopressin 2 receptor antagonist)
ជំងឺកង្វះវិតាមីនឬសារធាតុរ៉ែ
ឱសថសេរ៉ូមនិងសារធាតុចិញ្ចឹម (Infusion and nutrition)
ឱសថព្យាបាលរោគសញ្ញានៃការកើនឡើងកម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងឈាម (Acidosis-treating drugs)
អាស៊ីតអាមីនេ (Amino acids)
អាស៊ីតអាមីនេ និង សូប៊ីតូល(Amino acids/Sorbitol)
ជាតិខ្លាញ់ (Fat emulsion)
ហ្រ្វុកតូស (Fructose)
គ្លុយកូស (Glucose)
ឱសថម៉ាញ៉េស្យូម (Magnesium)
ម៉ាល់តូស (Maltose)
ឱសថប៉ូតាស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូម (Potassium & Magnesium)
ឱសថប៉ូតាស្យូម (Potassium)
ឱសថសូដ្យូមក្លរ៉ាយ (Sodium chloride)
ឱសថបង្កើនបរិមាណឈាម (Volume expander)
ស៊ីលីតូល (Xylitol)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ឱសថប្រភេទវីតាមីននិងជាតិរ៉ែ (Vitamins and minerals)
ឱសថកាល់នីទីន (Carnitine)
ឱសថអាស៊ីតហ្វូលីក (Folic acid)
បន្សំវីតាមីន (Multivitamins)
ឱសថអាស៊ីតនីកូទីនិច (Nicotinic acids)
ឱសថវីតាមីនអានិងរេទីន័យ (Vitamin A/Retinoids)
ឱសថវីតាមីនក្រុមបេ (Vitamin B complex)
ឱសថវីតាមីនបេ1និងឱសថស្រដៀងនោះ (Vitamin B1/B1 derivatives)
ឱសថវីតាមីនបេ12 (Vitamin B12)
វីតាមីនបេ5 ឬ អាស៊ីតប៉ាន់តូតេនិច (Vitamin B5/Pantothenic acid)
ឱសថវីតាមីនបេ5 ឬ អាស៊ីតប៉ាន់តូតេនិច (Vitamin B5/Pantothenic acid)+B352
ឱសថវីតាមីនបេ6 (Vitamin B6)
ឱសថវីតាមីនសេ (Vitamin C)
ឱសថវីតាមីនអឺ (Vitamin E)
ឱសថវីតាមីនហាស់ ឬ ប៊ីអូទីន (Vitamin H/Biotin)
ឱសថវីតាមីនកា (Vitamin K)
អាការៈចង់ក្អួតនិងវិលមុខ
ឱសថបំបាត់អាការៈចង់ក្អួតនិងវិលមុខ (Antiemetics/Antivertigo drugs)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលហ៊ីស្តាមីន 1 (H1 receptor antagonists)
ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មច្រើន (Multiple active ingredients)
ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលណឺរ៉ូគីនីន 1 (NK1 receptor antagonist)
ឱសថប្រភេទភ្ញោចប្រព័ន្ធស៊ីមប៉ាសេទិច (Sympathomimetic drugs)
ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀត (Others)
ផ្សេងៗទៀត
ឱសថជំនួយការថតសរីរាង្គ (Contrast medium)
ឱសថជំនួយការថតខួរក្បាល ខួរឆ្អឹង សន្លាក់ ស្បូននិងដៃស្បូន (Contrast medium for biliary tract)
ឱសថជំនួយការថតផ្លូវទឹកប្រមាត់ (Contrast medium for biliary tract)
ឱសថជំនួយការថតក្រពះពោះវៀន (Contrast medium for digestive tract)
ឱសថជំនួយការថតអេកូ (Contrast medium for ultrasonography)
ឱសថជំនួយការថតផ្លូវនោមនិងសរសៃឈាម (Contrast medium for urinary tract
ឱសថជំនួយការថតផ្លូវតម្រងនោម សរសៃឈាម ខួរក្បាល ខួរឆ្អឹង (Contrast medium for urinary tract
ឱសថបញ្ចេញវិទ្យុសកម្ម (Radioactive medicines)