Hydroxyzine

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ផលរំខាន
  • អន្តរប្រតិកម្ម
  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
  • សកម្មភាពឱសថ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ករណីថ្នាំលេប:

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   - កន្ទាលត្រអាក

   - អាការៈរមាស់ដោយសារជំងឺស្បែកផ្សេងៗ

   - អាការៈភ័យ អារម្មណ៍មិនស្ងប់ អារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្ត ជាដើម ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្ត។

   ករណីថ្នាំចាក់:

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   - បំបាត់អាការៈភ័យ អារម្មណ៍មិនស្ងប់ អារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្ត ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្ត។

   - ទប់ស្កាត់អាការៈក្អួតចង្អោរនៅមុននិងក្រោយពេលវះកាត់។

   - ប្រើនៅមុនពេលសណ្ដំ។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ករណីថ្នាំលេប:

   ・ករណីសារធាតុឱសថជា Hydroxyzine pamoate:

   + អាការៈស្បែក:មនុស្សពេញវ័យ លេប1ថ្ងៃ 85~128mg (ត្រូវនឹងHydroxyzine hydrochloride 50~75mg) បែងចែកជា2~3ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

   + អាការៈស្មារតី:មនុស្សពេញវ័យ លេប1ថ្ងៃ 128~255mg (ត្រូវនឹងHydroxyzine hydrochloride 75~150mg) បែងចែកជា3~4ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

   ・ករណីសារធាតុឱសថជា Hydroxyzine hydrochloride:

   + អាការៈស្បែក:មនុស្សពេញវ័យ លេប1ថ្ងៃ 30~60mg បែងចែកជា2~3ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

   + អាការៈស្មារតី:មនុស្សពេញវ័យ លេប1ថ្ងៃ 75~150mg បែងចែកជា3~4ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

   ករណីថ្នាំចាក់ (សារធាតុឱសថជា Hydroxyzine hydrochloride):

   ・ករណីចាក់តាមសរសៃវ៉ែនឬព្យួរសេរ៉ូមតាមសរសៃវ៉ែន:

   មនុស្សពេញវ័យ:ប្រើ1ដង 25~50mg រៀងរាល់4~6ម៉ោងទៅតាមការចាំបាច់ ចាក់តាមសរសៃវ៉ែនឬព្យួរសេរ៉ូមតាមសរសៃវ៉ែន។ មិនត្រូវប្រើលើសពី100mg ក្នុង1ដង នោះទេ ហើយមិនត្រូវចាក់លើសពីល្បឿន25mg/នាទីនោះទេ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

   ・ករណីចាក់ក្នុងសាច់ដុំ:

   មនុស្សពេញវ័យ:ប្រើ1ដង 50~100mg រៀងរាល់4~6ម៉ោងទៅតាមការចាំបាច់ ចាក់ក្នុងសាច់ដុំ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

  • ហាមប្រើ

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ ឬ ឱសថCetirizine, ឱសថប្រភេទPiperazine, ឱសថAminophylline, ឱសថEthylenediamine។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺប៉ូហ្វីរីន(Porphyria)។

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ។

  • ផលរំខាន

   ផលរំខានរួមមាន ងងុយគេង អស់កម្លាំង ស្ងួតក កន្ទួលក្រហម រមាស់ កន្ទាលត្រអាក។ល។

   ប្រសិនបមានអាការៈខាងក្រោម សូមរួសរាន់ទទួលការព្យាបាលពីវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់។

   - ពិបាកដកដង្ហើម ទឹកមុខស្លេកស្លាំង កន្ទាលត្រអាក (រោគប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ)

   - បេះដូងលោតញាប់ ឈឺទ្រូង ពិបាកក្នុងទ្រូង (រយៈពេលQTនៃចង្វាក់បេះដូងអូលបន្លាយ ជាដើម)

   - រួយខ្លួន បាត់បង់ចំណង់អាហារ ភ្នែកនិងស្បែកប្រែពណ៌លឿង (មុខងារថ្លើមចុះខ្សោយ ខាន់លឿង)

   - ក្ដៅខ្លួន ស្នាមក្រហមលើស្បែក ពងទឹកឬពងខ្ទុះ រលាត់ស្បែក (ជំងឺឡើងពងខ្ទុះពេញខ្លួនដោយសារប្រតិកម្មទៅនឹងឱសថ(Acute generalized exanthematous pustulosis))។

  • អន្តរប្រតិកម្ម

   ឱសថខាងក្រោម អាចប្រើរួមជាមួយនឹងឱសថនេះបាន ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលរំខានដែលអាចកើតមាន។

   ・ឱសថដែលទប់ស្កាត់សកម្មភាពប្រព័ន្ធប្រសាទ(ថ្នាំប្រភេទBarbiturate, ថ្នាំស្ពឹក, ថ្នាំបំបាត់ឈឺចាប់លក្ខណៈស្ពឹក, ថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍ ថ្នាំងងុយគេង ជាដើម), គ្រឿងស្រវឹង, ឱសថទប់ស្កាត់សកម្មភាពអង់ស៊ីមMAO (Selegiline ជាដើម) - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះកើនឡើង បង្កជាផលរំខានផ្សេងៗ។

   ・ឱសថដែលទប់ស្កាត់សកម្មភាពអង់ស៊ីមCholinesterase (Neostigmineជាដើម) - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះថយចុះ។

   ・ឱសថBetahistine - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃBetahistineថយចុះ។

   ・ឱសថCimetidine - អាចធ្វើអោយកំហាប់ក្នុងឈាមនៃHydroxyzine hydrochlorideកើនឡើង។

   ・ឱសថដែលមានឥទ្ធិពលលើចង្វាក់បេះដូង (Cibenzoline succinateជាដើម) - អាចធ្វើអោយផលប៉ះពាល់ដល់ចង្វាក់បេះដូងកើនឡើង។

  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថនេះទេ ព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ។

   ・ស្ត្រីបំបៅដោះកូន មិនគួរប្រើប្រាស់ឱសថនេះទេ ព្រោះសារធាតុឱសថអាចជ្រៀតចូលក្នុងទឹកដោះម្តាយ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើឱសថនេះ ស្ត្រីគួរផ្អាកការបំបៅបណ្តោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។

  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

   ・ឱសថនេះអាចផ្ដល់ផលរំខានដូចជាងងុយគេងឬអស់កម្លាំង ដូច្នេះ គួរចៀសវាងការបើកបរឬការបញ្ជាម៉ាស៊ីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។ ជាពិសេស គួរចៀសវាងពិសាគ្រឿងស្រវឹង។

   ・កម្រិតនៃការប្រើឱសថនេះនៅក្នុងការព្យាបាលអាការៈស្មារតីកើនឡើងទ្វេដង ប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតនៅពេលប្រើឱសថនេះក្នុងការព្យាបាលអាការៈស្បែក។

  • សកម្មភាពឱសថ

   ឱសថនេះមានប្រសិទ្ធិភាពបង្អាក់ដំណើរការនៃការភ្ជាប់សារធាតុហ៊ីស្តាមីន(Histamine)ទៅនឹងគ្រឿងទទួលរបស់វា(H1 receptor) និង មានប្រសិទ្ធិភាពទប់ស្កាត់សកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធប្រសាទ ជាពិសេសផ្នែកThalamus, Hypothalamus, Limbic systemនៃខួរក្បាល។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp