Desogestrel + Ethinylestradiol

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ផលរំខាន
  • អន្តរប្រតិកម្ម
  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
  • សកម្មភាពឱសថ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការពន្យារកំណើតសម្រាប់ស្ត្រី។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ថ្នាំលេប:

   ករណីឱសថមាន21គ្រាប់:

   ក្នុង1គ្រាប់ មានផ្ទុកសារធាតុDesogestrel 0.15mg និង សារធាតុEthinylestradiol 0.030mg។

   នៅវដ្ដទី1 លេប1ថ្ងៃ1គ្រាប់ នៅពេលវេលាដូចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់នៅលើបន្ទះថ្នាំ រយៈពេល21ថ្ងៃ។ បន្ទាប់មក ផ្អាកការប្រើប្រាស់ឱសថរយៈពេល7ថ្ងៃ។ មានន័យថា 1វដ្ដមានរយៈពេល28ថ្ងៃ។ ចាប់ផ្ដើមលេបជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់វដ្ដទី2 នៅថ្ងៃទី29(គិតពីថ្ងៃដំបូងនៃវដ្ដទី1) ទោះជានៅមានឬគ្មានការហូរឈាមទៀតក៏ដោយ ដោយលេប1ថ្ងៃ1គ្រាប់ នៅពេលវេលាដូចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់នៅលើបន្ទះថ្នាំ រយៈពេល21ថ្ងៃ។ បន្ទាប់មក ផ្អាកការប្រើប្រាស់ឱសថរយៈពេល7ថ្ងៃ។ បន្តលេបដូចគ្នាបែបនេះតទៅ។

   ករណីឱសថមាន28គ្រាប់:

   (1)21គ្រាប់ដំបូង ក្នុង1គ្រាប់ មានផ្ទុកសារធាតុDesogestrel 0.15mg និង សារធាតុEthinylestradiol 0.030mg, (2)7គ្រាប់ចុងក្រោយ មិនមានផ្ទុកសារធាតុណាមួយឡើយ (Placebo)។

   នៅវដ្ដទី1 លេប1ថ្ងៃ1គ្រាប់ នៅពេលវេលាដូចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់នៅលើបន្ទះថ្នាំ រយៈពេល28ថ្ងៃ ដោយមិនមានផ្អាកការប្រើប្រាស់ឱសថទេ។ មានន័យថា 1វដ្ដមានរយៈពេល28ថ្ងៃ។ ចាប់ផ្ដើមលេបជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់វដ្ដទី2 នៅថ្ងៃទី29(គិតពីថ្ងៃដំបូងនៃវដ្ដទី1) ទោះជានៅមានឬគ្មានការហូរឈាមទៀតក៏ដោយ ដោយលេប1ថ្ងៃ1គ្រាប់ នៅពេលវេលាដូចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់នៅលើបន្ទះថ្នាំ រយៈពេល28ថ្ងៃ។ បន្តលេបដូចគ្នាបែបនេះតទៅ។

   ចាប់ផ្ដើមលេបឱសថនេះពីថ្ងៃទី1នៃការមករដូវ។ ប្រសិនបើយឺតយ៉ាវមិនបានលេបពីថ្ងៃទី1ទេ ត្រូវអនុវត្តវិធីពន្យារកំណើតផ្សេងទៀតរយៈពេល1សប្ដាហ៍ដំបូងគិតពីពេលចាប់ផ្ដើមលេបឱសថនេះ។

  • ហាមប្រើ

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ។

   ・អ្នកដែលកំពុងមានឬសង្ស័យថាមានជំងឺមហារីកទាក់ទងនឹងអរម៉ូនស្ត្រីអេស្ត្រូជេន(Estrogen) (ជំងឺមហារីកសុដន់ ជំងឺមហារីកភ្នាសក្នុងស្បូន(Endometrial carcinoma) ជាដើម)។

   ・អ្នកដែលកំពុងមានអាការៈធ្លាក់ឈាមនៅប្រដាប់ភេទខុសប្រក្រតីដែលមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដ។

   ・អ្នកដែលកំពុងឬធ្លាប់មានជំងឺរលាកសរសៃវ៉ែនដោយសារកំណកឈាម(Thrombophlebitis) ឬ ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតដោយសារកំណកឈាម(Pulmonary embolism ) ឬ ជំងឺទាក់ទងនឹងសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬបេះដូង។

   ・អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅនិងមានទម្លាប់ជក់បារីលើសពី15ដើម/ថ្ងៃ។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺប្រកាំង(Migraine)ដែលតែងតែទទួលរោគសញ្ញាអោយដឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាល។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺប្រឹសបេះដូង រួមជាមួយនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនៅសរសៃអាកទែរក្នុងសួត(Pulmonary hypertension)ឬជំងឺញ័រថតខាងលើនៃបេះដូង(Atrial fibrillation)។

   ・អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាម (អ្នកដែលមានជំងឺភ្នែកឬតម្រងនោមដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ល។)។

   ・អ្នកដែលមានកត្តាហានិភ័យងាយនឹងកើតជំងឺកំណកឈាម។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺកើតមានអង់ទីករប្រឆាំងសារធាតុផូស្វ័រលីពីតនៅក្នុងរាងកាយ(Antiphospholipid syndrome)។

   ・អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេល4សប្ដាហ៍មុនពេលវះកាត់ ឬ ក្នុងអំឡុងពេល2សប្ដាហ៍ក្រោយការវះកាត់ ឬ ក្នុងអំឡុងពេល4សប្ដាហ៍ក្រោយការសម្រាលកូន ឬ អ្នកដែលត្រូវសម្រាកនៅស្ងៀមរយៈពេលយូរ។

   ・អ្នកដែលមានបញ្ហាថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ ឬ មានជំងឺមហារីកថ្លើម។

   ・អ្នកដែលមានប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងសារធាតុខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយខុសប្រក្រតី(ជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម)។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាម (លើកលែងករណីលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតស្រាល)

   ・អ្នកដែលមានជំងឺរឹងកូនឆ្អឹងត្រចៀកខាងក្នុង(Otosclerosis)។

   ・អ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺខាន់លឿងឬអាការរមាស់ឥតដាច់ឬជំងឺរើមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ ឬ ស្ត្រីបំបៅដោះកូន។

   ・អ្នកដែលអាចនឹងមិនទាន់ឈប់លូតលាស់ឆ្អឹង។

   ・អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថOmbitasvir hydrate/Paritaprevir hydrate/Ritonavir។

  • ផលរំខាន

   ផលរំខានរួមមាន ក្អួតចង្អោរ ឈឺដោះ ឈឺក្បាល ធ្លាក់ឈាម អស់កម្លាំង រាករូស ឈឺពោះ ឈាមរដូវច្រើន ឡើងកន្ទួលក្រហម ហើម ខាន់លឿង ភ្នែកមើលមិនសូវច្បាស់។ល។

   ខាងក្រោមជាផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរនៃឱសថនេះ ដូច្នេះ ប្រសិនបើមានអាការៈខាងក្រោម សូមរួសរាន់ទទួលការព្យាបាលពីវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់។

   - ហើម ឈឺនិងស្ពឹកជើង ដង្ហក់ ឈឺទ្រូង ឈឺក្បាល មើលមិនសូវច្បាស់ភ្លាមៗ អណ្ដាតរឹង (ជំងឺកំណកឈាម(Thrombosis))។

  • អន្តរប្រតិកម្ម

   ・ឱសថOmbitasvir hydrate/Paritaprevir hydrate/Ritonavir - អាចធ្វើអោយកម្រិតនៃALT(GPT)កើនឡើង។ ដូច្នេះ ហាមប្រើរួមគ្នា។

   ឱសថខាងក្រោម អាចប្រើរួមជាមួយនឹងឱសថនេះបាន ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលរំខានដែលអាចកើតមាន។

   ・ឱសថស្តេរ៉ូអ៊ីត(Prednisoloneជាដើម), ឱសថព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រភេទTricyclic antidepressants(Imipramineជាដើម), ឱសថSelegiline hydrochloride, ឱសថCiclosporin, ឱសថTheophylline, ឱសថOmeprazole - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះកើនឡើង។

   ・ឱសថRifampicin, ឱសថប្រភេទBarbiturate(Phenobarbitalជាដើម), ឱសថPhenytoin, ឱសថCarbamazepine, ឱសថBosentan, ឱសថModafinil, ឱសថTopiramate, ឱសថប្រឆាំងបាក់តេរីប្រភេទTetracycline(Tetracyclineជាដើម), ឱសថប្រឆាំងបាក់តេរីប្រភេទPenicillin(Ampicillinជាដើម) - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថDesogestrel/Ethinylestradiolថយចុះនិងបង្កជាអាការៈធ្លាក់ឈាមនៅប្រដាប់ភេទ។

   ・ឱសថTerbinafine hydrochloride - អាចធ្វើអោយការមករដូវមានលក្ខណៈខុសប្រក្រតី។

   ・ឱសថប្រភេទGn-RH (Buserelin acetateជាដើម) - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះថយចុះ។

   ・ឱសថបញ្ចុះជាតិស្ករក្នុងឈាម - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះថយចុះ។

   ・ឱសថLamotrigine, ឱសថMorphine, ឱសថSalicylic acid - អាចធ្វើអោយកំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថទាំងនេះថយចុះ។

   ・ឱសថប្រឆាំងHIVប្រភេទHIV protease inhibitors(Nelfinavir mesilate, Ritonavir, Darunavir, Fosamprenavir, Lopinavir/Ritonavir ជាដើម), ឱសថNevirapine,

   ឱសថEfavirenz - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថDesogestrel/Ethinylestradiolថយចុះ។

   ・ឱសថEtravirine - អាចធ្វើអោយកំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថDesogestrel/Ethinylestradiolកើនឡើង។

   ・ឱសថTelaprevir, ឱសថAsunaprevir - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថDesogestrel/Ethinylestradiolថយចុះ។

   ・ឱសថFluconazole, ឱសថItraconazole, ឱសថVoriconazole, ឱសថAcetaminophenឬParacetamol - អាចធ្វើអោយកំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថDesogestrel/Ethinylestradiolកើនឡើង។

   ・អាហារបំប៉នដែលមានផ្ទុកសារធាតុSt. Johnʼs Wort - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថLevonorgestrel/Ethinylestradiolថយចុះនិងបង្កជាអាការៈធ្លាក់ឈាមនៅប្រដាប់ភេទ។

  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថនេះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញមានផ្ទៃពោះ ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។

   ・ស្ត្រីបំបៅដោះកូន មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថនេះទេ ព្រោះសារធាតុឱសថអាចជ្រៀតចូលក្នុងទឹកដោះម្តាយនិងអាចធ្វើអោយបរិមាណនិងគុណភាពទឹកដោះថយចុះ។

  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

   ・ឱសថពន្យារកំណើតនឹងមិនមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការការពារជំងឺឆ្លងវីរុសហ៊ីវឬជំងឺកាមរោគផ្សេងៗទៀតនោះទេ។

   ・ជាទូទៅ ស្ត្រីគួរចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ឱសថនេះនៅថ្ងៃទីមួយនៃការមករដូវ។ ប្រសិនបើយឺតជាងនេះ ស្ត្រីគួរប្រើវិធីពន្យារកំណើតផ្សេងទៀតជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេល1សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្រោយចាប់ផ្តើមប្រើ ស្ត្រីគួរប្រើប្រាស់ឱសថនេះនៅពេលវេលាដូចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយប្រសិនបើភ្លេចលេបចាប់ពី2ថ្ងៃឡើងទៅ ស្ត្រីត្រូវរង់ចាំដល់ការមករដូវបន្ទាប់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឱសថនេះសារជាថ្មីឡើងវិញ។

   ・ការជក់បារីអាចធ្វើអោយហានិភ័យនៃកើតមានជំងឺកំណកឈាម(ស្ទះសរសៃឈាមដោយសារកំណកឈាម)កើនឡើង ដូច្នេះ អ្នកជំងឺគួរចៀសវាងការជក់បារី នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។

   ・ក្រោយចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឱសថនេះ អាចនឹងមានអាការៈធ្លាក់ឈាមជាបណ្ដោះអាសន្ន ហើយវានឹងបាត់ទៅវិញដោយមិនចាំបាច់ផ្អាកការប្រើប្រាស់ឱសថនេះនោះទេ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអាការៈនេះអូសបន្លាយយូរ ឬ បរិមាណឈាមធ្លាក់ច្រើន ស្ត្រីត្រូវទទួលការពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់។

   ・នៅក្នុងអំឡូងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ ប្រសិនបើស្ត្រីកើតមានអាការៈរាករូសខ្លាំងឬក្អួតចង្អោរ វាអាចធ្វើអោយសារធាតុឱសថនេះមិនអាចស្រូបចូលក្នុងខ្លួនឬបង្ហាញប្រសិទ្ធិភាពបាន ហើយស្ត្រីអាចនឹងមានផ្ទៃពោះ។ ម្យ៉ាងទៀត ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលមិនឃើញមានការមករដូវជាប់គ្នា2ដង ព្រោះស្ត្រីអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ។ ករណីសង្ស័យថាកំពុងមានផ្ទៃពោះ គួរផ្អាកការប្រើឱសថនេះ។

   ・ឱសថនេះអាចផ្ដល់ផលរំខានធ្វើអោយកើតមានអាចម៍រុយនៅលើស្បែក ដូច្នេះ គួរចៀសវាងត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យរយៈពេលយូរ។

  • សកម្មភាពឱសថ

   ឱសថនេះផ្សំឡើងពីសារធាតុសកម្មចំនួន2ប្រភេទ គឺ Desogestrel និង Ethinylestradiol ដោយសារធាតុទាំងនេះមានទម្រង់ស្រដៀងទៅនឹងអរម៉ូនស្ត្រី ហើយមានសកម្មភាពដូចខាងក្រោម ៖

   - ទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញមេជីវិតញី

   - ធ្វើអោយភ្នាសខាងក្នុងស្បូនមានលក្ខណៈប្រែប្រួលដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កកំណើត

   - ធ្វើអោយសារធាតុរំអិលនៅកស្បូលមានលក្ខណៈប្រែប្រួលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកាត់នៃមេជីវិតឈ្មោល។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp