Sodium valproate = Valproic acid

ផលិតផល: 

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ផលរំខាន
  • អន្តរប្រតិកម្ម
  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
  • សកម្មភាពឱសថ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   - ព្យាបាលជំងឺប្រកាច់គ្រប់ប្រភេទ និង អាការៈឆាប់ខឹង អារម្មណ៍មិនល្អឬអាការៈផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺប្រកាច់។

   - ព្យាបាលជំងឺស្មារតីឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Mania)។

   - ព្យាបាលអាការៈនៃស្មារតីឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតីនៅក្នុងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រភេទរួមមានអាការៈស្មារតីឡើងខ្ពស់ម្ដងៗ(Manic-depressive psychosis)។

   - បង្ការអាការៈប្រកាំង (Migraine)។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ថ្នាំលេប:

   <ប្រភេទរយៈពេលសកម្មភាពធម្មតា>

   ・ករណីព្យាបាលជំងឺប្រកាច់គ្រប់ប្រភេទ និង អាការៈឆាប់ខឹង អារម្មណ៍មិនល្អឬអាការៈផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺប្រកាច់ ជំងឺស្មារតីឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Mania) និង អាការៈនៃស្មារតីឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតីនៅក្នុងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រភេទរួមមានអាការៈស្មារតីឡើងខ្ពស់ម្ដងៗ(Manic-depressive psychosis):

   ជាទូទៅ លេប1ថ្ងៃ 400~1200mg (ថ្នាំទឹក5%ត្រូវនឹង8~24mL) បែងចែកជា2~3ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

   ・ករណីបង្ការអាការៈប្រកាំង (Migraine):

   ជាទូទៅ លេប1ថ្ងៃ 400~800mg (ថ្នាំទឹក5%ត្រូវនឹង8~16mL) បែងចែកជា2~3ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា ប៉ុន្តែ កម្រិតអតិបរមាក្នុង1ថ្ងៃគឺ1000mg (ថ្នាំទឹក5%ត្រូវនឹង20mL)។

   <ប្រភេទរយៈពេលសកម្មភាពវែង (R)>

   ・ករណីព្យាបាលជំងឺប្រកាច់គ្រប់ប្រភេទ និង អាការៈឆាប់ខឹង អារម្មណ៍មិនល្អឬអាការៈផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺប្រកាច់ ជំងឺស្មារតីឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Mania) និង អាការៈនៃស្មារតីឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតីនៅក្នុងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រភេទរួមមានអាការៈស្មារតីឡើងខ្ពស់ម្ដងៗ(Manic-depressive psychosis):

   ជាទូទៅ លេប1ថ្ងៃ 400~1200mg បែងចែកជា1~2ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា។

   ・ករណីបង្ការអាការៈប្រកាំងក្បាល (Migraine):

   ជាទូទៅ លេប1ថ្ងៃ 400~800mg បែងចែកជា1~2ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា ប៉ុន្តែ កម្រិតអតិបរមាក្នុង1ថ្ងៃគឺ1000mg។

  • ហាមប្រើ

   ・អ្នកដែលមានបញ្ហាថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ។

   ・អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងបាក់តេរីប្រភេទCarbapenem (Panipenem/Betamipron, Meropenem hydrate, Imipenem hydrate/Cilastatin sodium, Biapenem, Doripenem hydrate, Tebipenem pivoxil)។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺទាក់ទងនឹងវដ្ដអ៊ុយរេ (Urea cycle disorders)។

   ជាគោលការណ៍ អ្នកជំងឺដូចខាងក្រោមនេះមិនគួរប្រើឱសថនេះទេ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើ ត្រូវតាមដានផលរំខានឱសថអោយបានដិតដល់។

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ។

  • ផលរំខាន

   ផលរំខានរួមមាន ងងុយគេង ចង់ក្អួត កើនទម្ងន់ ចលនាគ្មានលំនឹង។ល។

   ខាងក្រោមជាផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរនៃឱសថនេះ ដូច្នេះ ប្រសិនបើមានអាការៈខាងក្រោម សូមរួសរាន់ទទួលការព្យាបាលពីវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់។

   - បាត់បង់ចំណង់អាហារ អស់កម្លាំង ភ្នែកនិងស្បែកប្រែពណ៌លឿង ចង់ក្អួត (មុខងារថ្លើមមានបញ្ហា រលាកថ្លើម)

   - អស់កម្លាំង បាត់បង់ចំណង់អាហារ ងងុយគេង វិលមុខ (បាត់បង់ស្មារតីដោយសារកម្រិតអាម៉ូញ៉ាក់ក្នុងឈាមកើនឡើងខ្ពស់)

   - ឈឺបំពង់ក ងាយហូរឈាម អាការៈខ្វះឈាម វិលមុខ (ជំងឺខ្វះឈាមប្រភេទAplastic anemia, បញ្ហាឈាមដូចជារោគសញ្ញានៃការថយចុះចំនួនគ្រាប់ឈាមស ជាដើម)

   - ឈឺពោះខ្លាំង ក្ដៅខ្លួន ចង់ក្អួត (រលាកលំពែងស្រួចស្រាវ)

   - ក្តៅខ្លួន ស្នាមក្រហមលើស្បែក ភ្នែកក្រហម (ជំងឺនៃបណ្តុំរោគសញ្ញាលើស្បែកភ្នាសនិងភ្នែក(Muco-cutaneo-ocular syndrome ឬ StevensJohnson syndrome) ជំងឺស្លាប់កោសិកាស្បែក(TEN))

   - ក្អកស្ងួត ដង្ហក់ ក្ដៅខ្លួន (រលាកសួតប្រភេទInterstital pneumonia)

   - ក្ដៅខ្លួន ឡើងកន្ទួលក្រហម ហើមកូនកណ្ដុរ (បណ្ដុំរោគសញ្ញានៃរោគប្រតិកម្មទៅនឹងឱសថ)

   - ក្ដៅខ្លួន ឈឺសន្លាក់ ស្នាមក្រហមលើមុខរាងមេអំបៅ ឆាប់ហត់ (រោគសញ្ញាស្រដៀងSLE)

   - ឈឺសាច់ដុំដៃនិងជើង ស្ពឹករឹង ទឹកនោមមានពណ៌ក្រហមត្នោត ( ជំងឺរលាយសាច់ដុំ(Rhabdomyolysis))។

  • អន្តរប្រតិកម្ម

   ・ឱសថប្រឆាំងបាក់តេរីប្រភេទCarbapenem (Panipenem/Betamipron, Meropenem hydrate, Imipenem hydrate/Cilastatin sodium, Biapenem, Doripenem hydrate, Tebipenem pivoxil) - អាចធ្វើអោយកើតមានអាការៈប្រកាច់រើឡើងវិញ។ ដូច្នេះ ហាមប្រើរួមគ្នា។

   ឱសថខាងក្រោម អាចប្រើរួមជាមួយនឹងឱសថនេះបាន ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលរំខានដែលអាចកើតមាន។

   ・ឱសថប្រភេទBarbiturates (Phenobarbital ជាដើម) - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃSodium valproateថយចុះ និង សកម្មភាពនៃឱសថប្រភេទBarbituratesកើនឡើង។

   ・ឱសថhenytoin, ឱសថCarbamazepine - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះប្រែប្រួល និង សកម្មភាពនៃឱសថSodium valproateថយចុះ។

   ・ឱសថEthosuximide, Amitriptyline, Nortriptyline - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះកើនឡើង។

   ・ឱសថClobazam - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថClobazamកើនឡើង។

   ・ឱសថLamotrigine - អាចធ្វើអោយការបញ្ចេញចោលនៃឱសថLamotrigineអូសបន្លាយ។

   ・ឱសថប្រភេទSalicylic acid (Aspirin ជាដើម) - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃSodium valproateកើនឡើង។

   ・ឱសថប្រភេទBenzodiazepine (Diazepam ជាដើម), ឱសថWarfarin - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះកើនឡើង។

   ・ឱសថErythromycin, ឱសថCimetidine - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃSodium valproateកើនឡើង។

   ・ឱសថClonazepam - អាចធ្វើអោយកើតមានអាការៈប្រកាច់លក្ខណៈអូសបន្លាយ។

  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ គួរប្រើឱសថនេះក្នុងករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ។

   ・ស្ត្រីបំបៅដោះកូន មិនគួរប្រើប្រាស់ឱសថនេះទេ ព្រោះសារធាតុឱសថអាចជ្រៀតចូលក្នុងទឹកដោះម្តាយ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើឱសថនេះ ស្ត្រីគួរផ្អាកការបំបៅបណ្តោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។

  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

   ・នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ អាចធ្វើអោយកើតមានអាការៈដូចជា ងងុយគេង ពិបាកផ្ដុំអារម្មណ៍ ងាយធ្វេសប្រហែស ជាដើម ដូច្នេះ គួរចៀសវាងការបើកបររថយន្តឬបញ្ជាម៉ាស៊ីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

  • សកម្មភាពឱសថ

   ・ឱសថនេះមានសកម្មភាពបង្កើនបរិមាណសារធាតុGABAនិងសារធាតុដូប៉ាមីន(Dopamine) ព្រមទាំង ជម្រុញប្រតិកម្មនៃសារធាតុសេរ៉ូតូនីន(Serotonin)នៅក្នុងខួរក្បាល។

   ・បង្អាក់សកម្មភាពនៃសារធាតុសេរ៉ូតូនីន ដើម្បីទប់ស្កាតការរីកនៃសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាល។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp