Flunitrazepam

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
  • សកម្មភាពឱសថ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ករណីថ្នាំលេប:

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   - បំបាត់អាការៈគេងមិនលក់

   - ប្រើនៅមុនពេលអនុវត្តការសណ្ដំ។

   ករណីថ្នាំចាក់:

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   - ប្រើដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសណ្ដំពេញរាងកាយ (General anesthesia)

   - ប្រើដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍នៅពេលអនុវត្តការធ្វើអោយស្ពឹកនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ (Local anesthesia)។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ករណីថ្នាំលេប:

   មនុស្សពេញវ័យ:លេប1ដង 0.5~2mg នៅមុនពេលចូលគេងឬនៅមុនពេលវះកាត់។ អាចបន្ថយឬបង្កើនកម្រិតទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា ប៉ុន្តែ កម្រិតអតិបរមាប្រើក្នុង1ដងសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺ 1mg។

   ករណីថ្នាំចាក់:

   ប្រើដោយពង្រាវ2ដងឡើងទៅនៅក្នុងទឹកសម្រាប់លាយថ្នាំចាក់ រួចចាក់ក្នុងសរសៃវ៉ែនដោយយឺតៗបំផុត(ប្រើរយៈពេល1នាទីសម្រាប់ចាក់បញ្ចូលឱសថនេះ1mg)។

   ・ករណីប្រើដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសណ្ដំពេញរាងកាយ (General anesthesia):មនុស្សពេញវ័យ:ប្រើ1ដង0.02~0.03mg/kg។ ករណីចាំបាច់ អាចបន្ថែមការចាក់ក្នុងកម្រិតដូចគ្នាឬពាក់កណ្ដាលបន្ថែមទៀត។

   ・ករណីប្រើដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍នៅពេលអនុវត្តការធ្វើអោយស្ពឹកនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ (Local anesthesia):

   មនុស្សពេញវ័យ:ប្រើ1ដង0.01~0.03mg/kg។ ករណីចាំបាច់ អាចបន្ថែមការចាក់ក្នុងកម្រិតដូចគ្នាឬពាក់កណ្ដាលបន្ថែមទៀត។

   អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុ ស្ថានភាពរាងកាយ ប្រតិកម្មរបស់អ្នកជំងឺ និង បច្ចេកទេសវះកាត់ឬវិធីសណ្ដំ។ល។

  • ហាមប្រើ

   ករណីថ្នាំលេប:

   ・អ្នកដែលមានជំងឺក្លូកូមប្រភេទបិទជិទ(Angle-closure glaucoma)លក្ខណៈស្រួចស្រាវ។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយការបញ្ជាលើសាច់ដុំធ្ងន់ធ្ងរ(Myasthenia gravis។

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ។

   ជាគោលការណ៍ អ្នកជំងឺដូចខាងក្រោមនេះមិនគួរប្រើឱសថនេះទេ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើ ត្រូវតាមដានផលរំខានឱសថអោយបានដិតដល់។

   ・អ្នកដែលមានមុខងារដកដង្ហើមកំពុងធ្លាក់ចុះទាបកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ដូចក្នុងករណីជំងឺខ្យល់ដក់ក្នុងសួត ជំងឺហឺត ជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដំណាក់កាលស្រួចស្រាវ ជាដើម។

   ករណីថ្នាំចាក់:

   ・អ្នកដែលមានជំងឺក្លូកូមប្រភេទបិទជិទ(Angle-closure glaucoma)លក្ខណៈស្រួចស្រាវ។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយការបញ្ជាលើសាច់ដុំធ្ងន់ធ្ងរ(Myasthenia gravis។

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ។

  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

   ・ឱសថប្រភេទបិនហ្ស៉ូដ្យាហ្សេភីន (Benzodiazepine anxiolytics)ជាឱសថក្នុងជម្រើសទី1សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺគេងមិនលក់ច្រើនប្រភេទ។

   ・ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ឱសថនេះរយៈពេលវែង អ្នកជំងឺអាចកើតមានអាការៈញៀន ដូច្នេះ គួរស្វែងរកឱកាសដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។

   ・អាចកើតមានអាការៈភ្លេចភ្លាំង សំដៅលើការភ្លេចនូវអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលក្រោកពាក់កណ្ដាលទីក្រោយពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។

   ・ឱសថនេះជាប្រភេទឱសថដែលសកម្មភាពឱសថមានរយៈពេលមធ្យម។

  • សកម្មភាពឱសថ

   អារម្មណ៍មិនស្ងប់កើតឡើងដោយសារសកម្មភាពនៃសរសៃប្រសាទនៅក្នុងLimbic systemនៃខួរក្បាលកើនឡើងខ្ពស់។ ឱសថនេះមានសកម្មភាពជម្រុញការបញ្ចេញសារធាតុGABAដែលជាសារធាតុទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃសកម្មភាពសរសៃប្រសាទខាងលើ។

   ※GABA:γ-aminobutyric acid មានសកម្មភាពទប់ស្កាត់មុខងាររបស់សរសៃប្រសាទ។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp