Metildigoxin

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ផលរំខាន
  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
  • សកម្មភាពឱសថ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   ・ជំងឺខ្សោយបេះដូងប៉ះពាល់ដល់ចរន្តឈាមក្នុងរាងកាយ (Congestive heart failure) ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺដូចខាងក្រោម៖ ជំងឺបេះដូងពីកំណើត ជំងឺប្រើសបេះដូង ជំងឺលើសសម្ពាធឈាម ជំងឺត្បៀតឬស្ទះសរសៃឈាមក្នុងបេះដូង។

   ・អាការៈជីពចរញាប់ដោយសារជំងឺញ័រថតលើនៃបេះដូង (Atrial fibrillation និង Atrial flutter) និង អាការៈកន្ត្រាក់ញាប់នៃបេះដូងដោយសារបញ្ហាផ្នែកខាងលើថតក្រោមនៃបេះដូងដែលកើតឡើងម្ដងៗ។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ថ្នាំលេប:

   ・វិធីព្យាបាលដល់កម្រិតឆ្អែតឆាប់រហ័ស (Rapid saturation therapy)(កម្រិតឆ្អែត 0.6~1.8mg):

   នៅលើកដំបូង លេប0.2~0.3mg។ បន្ទាប់ពីនោះ លេប1ដង0.2mg, 1ថ្ងៃ3ដង និងបន្តលេបរហូតដល់ទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពគ្រប់គ្រាន់។

   ・វិធីព្យាបាលជាប្រចាំ:

   លេប1ថ្ងៃ0.1~0.2mg។

  • ហាមប្រើ

   ・អ្នកដែលមានបញ្ហានៃការបញ្ជូនសញ្ញានៅក្នុងបេះដូងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ (ជំងឺA-V block ឬ ជំងឺSinoatrial block)។

   ・អ្នកដែលកំពុងមានអាការៈពុលដោយសារឱសថប្រភេទDigitalis។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺទាក់ទងនឹងសាច់ដុំបេះដូងលក្ខណៈស្ទះ(Obstructive cardiomyopathy) (ជំងឺIdiopathic hypertrophic subaortic stenosis ជាដើម)។

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ និង ឱសថប្រភេទDigitalis។

   ជាគោលការណ៍ អ្នកជំងឺដូចខាងក្រោមនេះមិនគួរប្រើឱសថនេះទេ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើ ត្រូវតាមដានផលរំខានឱសថអោយបានដិតដល់។

   ・ការប្រើរួមជាមួយឱសថកាល់ស្យូមប្រភេទចាក់។

   ・ការប្រើរួមជាមួយឱសថSuxamethonium chloride hydrate។

  • ផលរំខាន

   ជីពចរយឺត កន្ទួលក្រហមលើស្បែក រោគសញ្ញាក្រពះពោះវៀន ចង្វាក់បេះដូងខុសប្រក្រតីទាក់ទងនឹងថតក្រោមនៃបេះដូង(Ventricular arrhythmia)។ នៅពេលកំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថកើនឡើងខ្ពស់ អាចផ្ដល់ផលរំខាន ដូចជា ចង្វាក់បេះដូងខុសប្រក្រតី រោគសញ្ញានៃក្រពះពោះវៀន(បាត់បង់ចំណង់អាហារ ចង់ក្អួត ។ល។)។ ក្រៅពីនេះ នៅមានផលរំខានដូចជា ឈឺក្បាល គេងមិនលក់ វិលមុខ ឈឺសរសៃប្រសាទ ប៉ះពាល់គំហើញនៃភ្នែក ។ល។

  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

   ・ប្រើចំពោះអាការៈញ័រថតលើនៃបេះដូងទាំងAtrial fibrillationនិង Atrial flutter។

   ・គួរវាស់កំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថបណ្ដើរក្នុងពេលបញ្ចូលឱសថ។

   ・នៅពេលរាងកាយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព កម្រិតប៉ូតាស្យូម(K)ក្នុងឈាមទាប ឬ កម្រិតកាល់ស្យូម(Ca)ក្នុងឈាមខ្ពស់ ឬ កម្រិតម៉ាញ៉េស្យូម(Mg)ទាប វាអាចធ្វើអោយកើតមានអាការៈពុលឱសថឌីជីតាលីស ដូច្នេះ គួរធ្វើការពិនិត្យកម្រិតនៃសារធាតុខាងលើជាទៀងទាត់។ ម្យ៉ាងទៀត ដើម្បីសុវត្ថិភាព គួរធ្វើការវាស់កំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថជាប្រចាំ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។ ករណីប្រើចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានមុខងារតម្រងនោមចុះខ្សោយ គួរបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់នៃឱសថ។

  • សកម្មភាពឱសថ

   ・មានសកម្មភាពទៅលើSinus nodeនិងAV node ដោយពន្យារពេលនៃការបញ្ជូនសញ្ញាភ្ញោច និង អូសបន្លាយរយៈពេលមិនចម្លងប៉ូតង់ស្បែល(Refractory period)នៃAV nodeនិងHis bundle។

   ・មានសកម្មភាពទៅលើភ្នាសកោសិកានៃសាច់ដុំបេះដូង ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងកន្ត្រាក់របស់សាច់ដុំបេះដូង និងមានសកម្មភាពទៅលើប្រព័ន្ធអូតូណូមិចដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជីពចរនៃបេះដូង។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp