Lansoprazole

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ផលរំខាន
  • អន្តរប្រតិកម្ម
  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
  • សកម្មភាពឱសថ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ករណីថ្នាំលេប:

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   - ដំបៅក្រពះ ដំបៅគល់ពោះវៀនតូច(Duodenal ulcer) ដំបៅនៅកន្លែងដេរភ្ជាប់ រលាកបំពង់អាហារដោយសារការច្រាលអាស៊ីតក្រពះ(Reflux esophagitis) បណ្ដុំរោគសញ្ញាZollinger-Ellison ការច្រាលអាស៊ីតក្រពះដោយមិនមានដាច់រលាត់(Nonerosive reflux disease)

   - បង្ការការកើតឡើងវិញម្ដងទៀតនៃដំបៅក្រពះឬដំបៅគល់ពោះវៀនតូច(Duodenal ulcer)នៅពេលប្រើប្រាស់ឱសថអាស្ពីរីន(Aspirin)កម្រិតទាបឬឱសថបំបាត់ការឈឺចាប់ប្រភេទNSAIDs។

   - ប្រើជាជំនួយនៅក្នុងការកម្ចាត់បាក់តេរីHelicobacter pylori សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺដូចខាងក្រោម:ដំបៅក្រពះ, ដំបៅគល់ពោះវៀនតូច(Duodenal ulcer), ជំងឺមហារីកកោសិកាទឹករងៃនៃភ្នាសសើមក្រពះ(Gastric MALT lymphoma), ជំងឺIdiopathic thrombocytopenic purpura(ITP), ក្រោយការព្យាបាលជំងឺមហារីកក្រពះដំណាក់កាលដំបូងដោយប្រើអង់ដូស្កូប, រលាកក្រពះដោយសារការឆ្លងបាក់តេរីHelicobacter pylori។

   ករណីថ្នាំចាក់:

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលរួមមានអាការៈហូរឈាមដូចខាងក្រោម ករណីអ្នកជំងឺមិនអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំលេបបាន៖ ជំងឺដំបៅក្រពះ ជំងឺដំបៅគល់ពោះវៀនតូច ជំងឺដំបៅដោយសារស្ត្រេសលក្ខណៈស្រួចស្រាវ និង បញ្ហាភ្នាសក្រពះលក្ខណៈស្រួចស្រាវ។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ករណីថ្នាំលេប:

   ・ករណីជំងឺដំបៅក្រពះ ដំបៅគល់ពោះវៀនតូច(Duodenal ulcer) ដំបៅនៅកន្លែងដេរភ្ជាប់ និង បណ្ដុំរោគសញ្ញាZollinger-Ellison:

   មនុស្សពេញវ័យ:លេប1ថ្ងៃ1ដង30mg។ ចំពោះជំងឺដំបៅក្រពះ និង ដំបៅនៅកន្លែងដេរភ្ជាប់ ប្រើត្រឹមរយៈពេល8សប្ដាហ៍ ។ ចំពោះជំងឺដំបៅគល់ពោះវៀនតូច(Duodenal ulcer) ប្រើត្រឹមរយៈពេល6សប្ដាហ៍។

   ・ករណីជំងឺរលាកបំពង់អាហារដោយសារការច្រាលអាស៊ីតក្រពះ(Reflux esophagitis):

   មនុស្សពេញវ័យ:លេប1ថ្ងៃ1ដង30mg ដោយប្រើត្រឹមរយៈពេល8សប្ដាហ៍។ ចំពោះជំងឺរលាកបំពង់អាហារដោយសារការច្រាលអាស៊ីតក្រពះលក្ខណៈកើតឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀត ត្រូវប្រើជាប្រចាំក្នុងកម្រិត1ថ្ងៃ1ដង15mg ហើយប្រសិនបើប្រសិទ្ធិភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ អាចប្រើក្នុងកម្រិត1ថ្ងៃ1ដង30mg។

   ・ករណីជំងឺច្រាលអាស៊ីតក្រពះដោយមិនមានដាច់រលាត(Nonerosive reflux disease):

   មនុស្សពេញវ័យ:លេប1ថ្ងៃ1ដង15mg ដោយប្រើត្រឹមរយៈពេល4សប្ដាហ៍។

   ・ករណីបង្ការការកើតឡើងវិញម្ដងទៀតនៃដំបៅក្រពះឬដំបៅគល់ពោះវៀនតូច(Duodenal ulcer)នៅពេលប្រើប្រាស់ឱសថអាស្ពីរីន(Aspirin)កម្រិតទាបឬឱសថបំបាត់ការឈឺចាប់ប្រភេទNSAIDs:

   មនុស្សពេញវ័យ:លេប1ថ្ងៃ1ដង15mg។

   ・ករណីប្រើជាជំនួយនៅក្នុងការកម្ចាត់បាក់តេរីHelicobacter pylori:

   មនុស្សពេញវ័យ:លេបឱសថ3ប្រភេទ រួមមាន ឱសថLansoprazole 30mg, ឱសថAmoxicillin hydrate 750mg និង ឱសថClarithromycin 200mg ក្នុង1ដង។ លេបក្នុងកម្រិតនេះ 1ថ្ងៃ2ដង រយៈពេល7ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនកម្រិតឱសថClarithromycinទៅតាមការចាំបាច់ ប៉ុន្តែ កម្រិតអតិបរមានៃឱសថនេះគឺ1ដង400mg 1ថ្ងៃ2ដង។ ករណីការប្រើឱសថទាំង3ខាងលើមិនអាចកម្ចាត់បាក់តេរីHelicobacter pyloriដោយជោគជ័យទេ គេអាចអនុវត្តម្ដងទៀតដោយបន្សំ ឱសថLansoprazole 30mg, ឱសថAmoxicillin hydrate 750mg និង ឱសថMetronidazole 250mg ក្នុង1ដង។ លេបក្នុងកម្រិតនេះ 1ថ្ងៃ2ដង រយៈពេល7ថ្ងៃ។

   ករណីថ្នាំចាក់:

   មនុស្សពេញវ័យ:ប្រើ1ដង30mg លាយជាមួយសេរ៉ូមប្រៃឬសេរ៉ូមគ្លុយកូស5% ដើម្បីព្យួរសេរ៉ូមតាមសរសៃវ៉ែន 1ថ្ងៃ2ដង។ ឬក៏ អាចលាយជាមួយសេរ៉ូមប្រៃឬសេរ៉ូមគ្លុយកូស5%បរិមាណ 20mL ដើម្បីចាក់តាមសរសៃវ៉ែនយឺតៗ 1ថ្ងៃ2ដង។

  • ហាមប្រើ

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ។

   ・អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថAtazanavir Sulfate ឬ ឱសថRilpivirine hydrochloride។

  • ផលរំខាន

   ផលរំខានរួមមាន ឡើងកន្ទួលក្រហម រមាស់ស្បែក ទល់លាមកឬរាករូស ស្ងួតក ហើមពោះ ឈឺក្បាល ងងុយគេង ក្ដៅខ្លួន ឡើងដោះ ។ល។

   ខាងក្រោមជាផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរនៃឱសថនេះ ដូច្នេះ ប្រសិនបើមានអាការៈខាងក្រោម សូមរួសរាន់ទទួលការព្យាបាលពីវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់។

   - ពិបាកដកដង្ហើម កន្ទាលត្រអាក ហើមមុខ បបូរមាត់និងអណ្ដាត (រោគប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ)

   - រួយខ្លួន ក្ដៅខ្លួន ឈាមច្រមុះ ហូរឈាមក្រោមស្បែក (រោគសញ្ញានៃការថយចុះគ្រាប់ឈាមស គ្រាប់ឈាមក្រហម ប្លាកែត)

   - ចង់ក្អួត ក្អួតចង្អោរ អស់កម្លាំង បាត់បង់ចំណង់អាហារ ភ្នែកនិងស្បែកប្រែពណ៌លឿង (ប៉ះពាល់មុខងារថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ)

   - ក្ដៅខ្លួន ក្អក ដង្ហក់ (រលាកសួតប្រភេទInterstitial pneumonia)

   - បរិមាណទឹកនោមថយចុះ ខ្សត់ទឹកនោម ក្ដៅខ្លួន (មុខងារតម្រងនោមចុះខ្សោយស្រួចស្រាវ ជំងឺរលាកតម្រងនោមប្រភេទInterstitial nephritis)

   - ក្តៅខ្លួន អស់កម្លាំង កន្ទួលក្រហមនៅលើស្បែក ភ្នែកនិងក្នុងមាត់ (ជំងឺនៃបណ្តុំរោគសញ្ញាលើស្បែកភ្នាសនិងភ្នែក(Muco-cutaneo-ocular syndrome) ជំងឺស្លាប់កោសិកាស្បែក(TEN))

   - ឈឺពោះ រាករូសច្រើនដង (រលាកពោះវៀនធំធ្ងន់ធ្ងរ)។

  • អន្តរប្រតិកម្ម

   ・ឱសថAtazanavir Sulfate, ឱសថRilpivirine hydrochloride - អាចធ្វើអោយប្រសិទ្ធិភាពនៃឱសថទាំងនេះថយចុះ។ ដូច្នេះ ហាមប្រើរួមគ្នា។

   ឱសថខាងក្រោម អាចប្រើរួមជាមួយនឹងឱសថនេះបាន ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលរំខានដែលអាចកើតមាន។

   ・ឱសថTheophylline - អាចធ្វើអោយកំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថTheophyllineថយចុះ។

   ・ឱសថTacrolimus hydrate - អាចធ្វើអោយកំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថTacrolimus hydrateកើនឡើង។

   ・ឱសថDigoxin, ឱសថMetildigoxin - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះកើនឡើង។

   ・ឱសថItraconazole, ឱសថGefitinib, ឱសថBosutinib hydrate - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះថយចុះ។

   ・ឱសថMethotrexate - អាចធ្វើអោយកំហាប់ក្នុងឈាមនៃឱសថMethotrexateកើនឡើង។

   ・ឱសថDiazepam, ឱសថPhenytoin - អាចធ្វើអោយសកម្មភាពនៃឱសថទាំងនេះកើនឡើង។

  • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ គួរប្រើឱសថនេះក្នុងករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ។

   ・ស្ត្រីបំបៅដោះកូន មិនគួរប្រើប្រាស់ឱសថនេះទេ ព្រោះសារធាតុឱសថអាចជ្រៀតចូលក្នុងទឹកដោះម្តាយ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើឱសថនេះ ស្ត្រីគួរផ្អាកការបំបៅបណ្តោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឱសថនេះ។

  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

   ・ជាទូទៅ មានការកំណត់ ដោយត្រូវប្រើរយៈពេល6សប្ដាហ៍សម្រាប់ជំងឺដំបៅគល់ពោះវៀនតូច(Duodenal ulcer) និងរយៈពេល8សប្ដាហ៍សម្រាប់ជំងឺផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ករណីជំងឺរលាកបំពង់អាហារដោយសារការច្រាលអាស៊ីតក្រពះ(Reflux esophagitis)ដែលកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀត មិនមានការកំណត់រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ឱសថនេះទេ។

  • សកម្មភាពឱសថ

   ឱសថនេះមានសកម្មភាពទប់ស្កាត់ដំណើរការនៃគ្រឿងចម្លងប្រូតុង(Proton pumpឬH+,K+-ATPase)នៅក្នុងក្រពះ ដែលមានតួនាទីនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបញ្ចេញអាស៊ីតក្រពះ ធ្វើអោយកម្រិតនៃជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះថយចុះ។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp