MEDIRID Tablet

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ:

 

Hutecs Korea Pharm. Co., Ltd., Korea

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយឱសថនៅប្រទេសកម្ពុជា:

 

MEDICO TRADING

 • សារធាតុសកម្ម
 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់
 • ហាមប្រើ
 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
 • បរិយាយប័ណ្ណឱសថ 
 • សារធាតុសកម្ម

 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់

  គុណភាពព្យាបាល
  វិបត្តិដំណើរឈាមក្នុងក្រពះពោះវៀន ដូចជា ចង្អោរ ក្អួត មិនឆ្ងាញ់អាហារ ហើមពោះ ឆ្អល់ ឈឺ និងក្ដៅចុងដង្ហើម ទើ ។ល។ ដោយជំងឺនិងថ្នាំដូចខាងក្រោម៖
  - មនុស្សពេញវ័យ: រលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ gastroptose រលាកបំពង់អាហារដោយការច្រាល រោគសញ្ញាក្រោយពេលវះកាត់ក្រពះ ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមហារីក ឬ levodopa។
  - ក្មេង: ក្អួតជាប្រចាំ ជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្នែកលើ ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមហារីក។
  កំរិតនិងរបៀបប្រើ
  - មនុស្សពេញវ័យ៖ កំរិតលេបគឺ 10 - 20 មក្រ បីដង/ថ្ងៃ។
  - ក្មេង៖ 1 - 2 មក្រ បីដង/ថ្ងៃ មុនពេលបាយ។ កំរិតប្រើសរុបប្រចាំថ្ងៃ មិនត្រូវលើស 20មក្រទេ។

   

  Functional disorder in gastrointestinal system, such as nausea, vomit, poor appetite, abdominal inflation, epigastric discomfort, stomachache, heartburn, belching, etc., by the illnesses and drugs as below.

  - Adult: chronic inflammation of the stomach, gastroptosis, reflux esophagitis, postgastrectomy syndrome, anti-malignant tumor drug of levodopa.

  - Infant: periodic vomiting, infection of the upper respiratory tract, anti-malignant tumor drug.

  Dosage

  Adults: Oral dosage is 10-20mg (L-Dopa administration: 5-10mg) 3 times a day.

  Children: Divided dosage is 1-2mg/kg, 3 times a day before meals. Maximum dose: 30mg.

 • ហាមប្រើ

  ការហាមឃាត់
  - មានប្រតិកម្មអាល្លែហ្ស៊ីជាមួយ Domperidon maleate និង សមាសធាតុរួមផ្សំណាមួយ។
  - មានពកនៅក្រពេញលក្ខណៈធ្វើចលនារបស់ក្រពះ មានគ្រោះថ្នាក់: ការហូរឈាមនៅក្រពះពោះវៀន ការស្ទះ ឬការធ្លាយ។

   

  - Hypersensitivity to Domperidone maleate of any of the excipients.

  - Prolactin-releasing pituitary tumor (prolactinoma)

  - Should not be used when situation of the gastric motility could be harmful: gastro-intestinal haemorrhage, mechanical obstruction or perforation.

 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

  គេពុំទាន់ដឹងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះទារកទើបនឹងកើតឬទេ។ ដូច្នេះ គេមិនត្រូវអោយស្ត្រីបំបៅកូនប្រើថ្នាំនេះទេ។

   

  Lactation: The total amount of domperidone excreted in human breast milk is expected to be less than 7µg/day at the highest recommended dosing regimen. It is not known whether this is harmful to the newborn. Therefore this tablet are not recommended in breast-feeding women.

 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

  ការដាស់តឿននិងការប្រុងប្រយ័ត្ន
  ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើ: អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងgalactoseបាន ការស្រូបយក glucos-galactoseមិនបានល្អ មិនត្រូវប្រើថ្នាំនេះទេ។
  - ការប្រើពេលកំពុងបំបៅកូន: បរិមាណសរុបនៃdomperidone ដែលបានបញ្ចេញក្នុងទឹកដោះមានតិចជាង7μg/ថ្ងៃ នៅរបបប្រើដេលមានកំរិតខ្ពស់បំផុត។ គេពុំទាន់ដឹងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះទារកទើបនឹងកើតឬទេ។ ដូច្នេះ គេមិនត្រូវអោយស្ត្រីបំបៅកូនប្រើថ្នាំនេះទេ។
  - ការប្រើចំពោះក្មេង: ប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំផ្នែកសរសៃប្រសាទកម្រនឹងកើតមានណាស់។ ដោយដំណើរការ metabolique និងរបាំងឈាមខួរក្បាលមិនទាន់លូតលាស់ពេញលេញនៅខែដំបូងនៃជីវិត គ្រោះថ្នាក់នៃប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំផ្នែកសរសៃប្រសាទ មានកំរិតខ្ពស់ជាងចំពោះក្មេងតូច។ ដូច្នេះ ត្រូវកំណត់កំរិតប្រើអោយបានត្រឹមត្រូវនិងតាមដានដោយហ្មត់ចត់ចំពោះទារកទើបនឹងកើត ក្មេងតូច។
  - ការប្រើលើសកំរិត អាចបណ្ដាលអោយមានរោគសញ្ញា extrapiramidal ចំពោះក្មេង ក៏ប៉ុន្តែ មូលហេតុដទៃទៀត ក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរ។ ថ្នាំគ្រាប់មិនសមស្របសំរាប់ប្រើចំពោះក្មេងមានទម្ងន់តិចជាង 35គក្រ ទេ។
  - ការប្រើក្នុងពេលមានវិបត្តិថ្លើម: ដោយ Domperidone ត្រូវបានបំលែងយ៉ាងច្រើនក្នុងថ្លើម មិនត្រូវអោយអ្នកជំងឺដែលខ្សោយថ្លើមប្រើថ្នាំនេះទេ។

   

  Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine.

  Use in infants:

  Neurological adverse events are rare. Since metabolic functions and the blood-brain barrier are not fully developed in the first months of life the risk of neurological adverse events is higher in young children. Therefore, it is recommended that the dose be determined accurately and followed strictly in neonates, infants, toddlers and small children.

  Over dosing may cause extrapyramidal symptoms in children, but other causes should be taken into consideration. Tablets are unsuitable for use in children weighing less than 35kg.

  Use in liver disorders:

  Since Domperidone is highly metabolized in the liver, this tablet should not be used in patients with hepatic impairment.

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp